Πιλοτικό Πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρηματικών σχεδίων άνεργων νέων ηλικίας 18 έως 29 ετώ

Στόχος

Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε έως 5.000 άνεργους νέους ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

Παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης (coaching) για την ωρίμανση των επιχειρηματικών τους ιδεών και τη διαμόρφωση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων σε έως 3.000 (εκ των 5.000) άνεργους νέους ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Άνεργοι ηλικίας 18-29 ετών από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στην Πράξη.

 

Διαδικασία επιλογής

Αρχικά θα επιλεγούν 5000 υποψήφιοι νέοι από τους οποίους θα προκριθούν για coaching οι 3000.Τέλος, θα προκηρυχθεί Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για το οποίο θα προκριθούν 2.500 νέους.

Οι Αιτήσεις θα αξιολογηθούν με Συγκριτική Αξιολόγηση, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια μοριοδότησης και θα επιλεγούν οι πλέον ολοκληρωμένες και βιώσιμες προτάσεις. Έμφαση θα δοθεί στις γυναίκες οι οποίες θα καλύψουν τουλάχιστον το 60% των θέσεων του προγράμματος

 

Ποσό Ενίσχυσης

Το ποσό της ενίσχυσης και η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 10.000 ευρώ και 12 μήνες ή 17.000 ευρώ και 18 μήνες.

 

Περίοδος υποβολής

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 9η πρωινή έως την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 23:59 στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

 

Προϋπολογισμός

€ 43.400.000

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας για τη "Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση των νέων έως 29 ετών" του ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 –2020", το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση (PDF - 680,54 Kb)

 

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

 

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση

http://www.oaed.gr

 

Διεύθυνση

Εθνικής Αντιστάσεως 8, 174 56 Άλιμος

Τηλ. 11320 (Δε-Πα 8:30-14:30)

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

http://tinyurl.com/wpgux43

Submission Period: 
Δευτέρα, 27 Ιανουάριος, 2020 - 09:00 έως Παρασκευή, 28 Φεβρουάριος, 2020 - 23:45
Business Sector: