Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση – Εκπαίδευση

Η δράση στοχεύει σε πολύ μικρές και μικρές υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς λιανικού εμπορίου, παροχής υπηρεσιών εστίασης και υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης και κοινωνικής μέριμνας.

Σημαντικά σημεία στις προϋποθέσεις συμμετοχής για την εκάστοτε επιχείρηση:

  • η κατοχή της ιδιότητας Μικρής ή Πολύ Μικρής επιχείρησης,
  • να έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας,
  • κατά τη διάρκεια των τριών παραπάνω διαχειριστικών χρήσεων θα πρέπει να  υπάρχει ένας επιλέξιμος ΚΑΔ (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ «Επιλέξιμες Δραστηριότητες(ΚΑΔ)» ) ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα.

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών  Σχεδίων: 30% μέχρι τους πρώτους 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοση απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα και ολοκλήρωσή τους πριν την συμπλήρωση 24 μηνών.

 

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

Ηλεκτρονική διεύθυνση :  http://www.antagonistikotita.gr

Διεύθυνση : Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα

Τηλ. 801 11 36300

Φαξ 210 7473666

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=45&cs=

 

Total Budget

60000000
Submission Period: 
Τετάρτη, 27 Φεβρουάριος, 2019 - 00:00 έως Πέμπτη, 9 Μάιος, 2019 - 17:00
Funding Type: 
Business Sector: