Επενδυτικός Νόμος 4146/2013: Καθεστώς Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Το καθεστώς Τεχνολογικής Ανάπτυξης του Επενδυτικού Νόμου 4146/2013, ο οποίος τροποποιεί τους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011, αφορά επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων με την εφαρμογή τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών, όπως συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποίησης, τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας, έργα και προγράμματα έρευνας & ανάπτυξης και αξιοποίησης εξειδικευμένου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού.

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης που απαιτείται στο καθεστώς της Τεχνολογικής Ανάπτυξης είναι:

  • Για  Μεγάλες Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 1.000.000 Ευρώ
  • Για Μεσαίες Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 500.000 Ευρώ
  • Για Μικρές Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 300.000 Ευρώ
  • Για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 200.000 Ευρώ

Επιχειρηματικές δραστηριότητες που μπορούν να υπαχθούν :

Για το 2011 και μέχρι να εκδοθεί νέα υπουργική απόφαση, στο καθεστώς Τεχνολογικής  Ανάπτυξης μπορούν να υπαχθούν  επενδυτικά σχέδια  στις ακόλουθες επιχειρηματικές δραστηριότητες  (βάσει της «Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων-Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας – ΚΑΔ 2008)

α. Στον κλάδο της μεταποίησης:

10 Βιομηχανία Τροφίμων

11 Ποτοποιία

12 Παραγωγή προϊόντων καπνού

13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

14 Κατασκευή ειδών ένδυσης

15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών

16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό,  εκτός από έπιπλα. Κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου

20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων

22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

24 Παραγωγή βασικών μετάλλων

25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών

31 Κατασκευή επίπλων

32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

 

β. Στον κλάδο παροχής νερού – επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης:

36.00.20.01 Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού

37.00.11.01 Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων

38.12 Συλλογή επικινδύνων απορριμμάτων

38.2 Επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων

38.3 Ανάκτηση υλικών

39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

 

γ. Στον κλάδο της ενημέρωσης και επικοινωνίας:

58.2 Έκδοση λογισμικού

62.01 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων

63.11.11 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων

 

δ. Στον κλάδο των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων:

72.1 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική

Submission Period: 
Δευτέρα, 1 Ιούλιος, 2013 - 06:00
Funding Percentage From: 
15
Funding Percentage To: 
60
Funding Amount From: 
30.000
Funding Amount To: 
600.000
Future Funding: 
NO
Relevant Files: 
Binary Data