Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης επιχειρήσεων των κλάδων παραγωγής ηλεκτρονικών & ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Το πρόγραμμα αφορά στην υποστήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων  για να υλοποιήσουν έργα ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν προκύψει μετά και από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης και αφορούν σε επενδύσεις στην Καινοτομία ή/και στην Έρευνα και Ανάπτυξη, στους κλάδους Παραγωγής Ηλεκτρονικών & Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού, οι οποίοι περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Περιλαμβάνεται η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν:

  • Καινοτομία.
  • Εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα.
  • Πειραματική ανάπτυξη.

Επίσης, μπορούν να ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια που αφορούν δραστηριότητες Πειραματικής ανάπτυξης.  Δεν είναι επιλέξιμα τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στη Βασική Έρευνα δηλαδή σε πειραματική ή θεωρητική εργασία που αναλαμβάνεται κυρίως για την παραγωγή νέων γνώσεων χωρίς να προβλέπεται άμεση εμπορική εφαρμογή ή χρήση.

Το κάθε έργο μπορεί να υλοποιηθεί από επιχειρήσεις, , είτε μέσω σύμβασης με ερευνητικούς φορείς, είτε με τα ερευνητικά τους τμήματα.

 

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης

Ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eydamth.gr/

Διεύθυνση Ηροδότου 28, 691 00 Κομοτηνή

Τηλ 25313 52300, 25310 82080 Φαξ 25310 81601

κ. Ιωάννης Κεσσανλής, 25313 52332, ikessanlis@mou.gr

Total Budget

3000000
Submission Period: 
Τρίτη, 3 Ιούλιος, 2018 - 00:00 έως Τρίτη, 4 Σεπτέμβριος, 2018 - 00:00
Funding Type: