Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων του Βορ. Αιγαίου, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3

Στόχος

Ενίσχυση καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, δημιουργία κινήτρων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, βελτίωση του βαθμού οικονομικής εκμετάλλευσης καινοτόμων ιδεών μέσω της μετατροπής τους σε εμπορεύσιμα προϊόντα/υπηρεσίες, βελτίωση των δεικτών επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια. 

 

Σε ποιους απευθύνεται

Φυσικά και νομικά πρόσωπα – Υπό ίδρυση επιχειρήσεις στους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα VIII της πρόσκλησης.

 

Προϋπολογισμός

€ 2.500.000

 

Ύψος Επιδότησης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 20.000€ έως 300.000€.

 

Κατηγορίες Δαπανών που επιδοτούνται

Κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις.

Ενισχύσεις Καινοτομίας.

Δαπάνες προσωπικού (Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού).

 

Καταληκτική Ημερομηνία

Ενεργή περίοδος αιτήσεων με καταληκτική ημερομηνία υποβολής επενδυτικών σχεδίων στις 14/04/2020 και ώρα 15:00.

 

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.pepba.gr/ .

Θεολόγος Αθανασέλης

Τηλ. 22513 52017

athanaselis@mou.gr

 

Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ).

Μαρία Πουρναρά

Διεύθυνση Πανεπιστημίου 39, Αθήνα

Τηλ. 213 0166242

E-mail διεύθυνση

infopep.va@elanet.gr
http://www.elanet.gr

Total Budget

2500000
Submission Period: 
Πέμπτη, 19 Δεκέμβριος, 2019 - 00:00 έως Τρίτη, 14 Απρίλιος, 2020 - 15:00
Funding Type: 
Business Sector: