Ενίσχυση σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στον τομέα των ενεργειακών εφαρμογών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Το πρόγραμμα ενισχύει έργα ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών στον τομέα Ενεργειακές Εφαρμογές σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας που θα υλοποιηθούν  με τους εξής τρόπους:

 ι) μέσω της διαμόρφωσης σχημάτων συνεργασίας επιχειρήσεων με  κατάλληλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων στο πλαίσιο ερευνητικών κοινοπραξιών μεσοπρόθεσμης διάρκειας, ή

ιι) από επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να υλοποιήσουν τέτοιες δράσεις είτε μέσω σύμβασης με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων είτε με τα ερευνητικά τους τμήματα,.

Στόχος είναι η ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών είτε για την αυτόνομη προώθησή τους στην ενεργειακή αγορά ή σαν υποστηρικτικές λύσεις σε άλλους τομείς ενδιαφέροντος της RIS3 όπως η αγροδιατροφή και ο τουρισμός.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα θα στηρίξει ερευνητικές δράσεις από εταιρίες τεχνολογιών για:

  • Μικροπαραγωγή (μικρές ανεμογεννήτριες, μικρά υδροηλεκτρικά, κυψέλες καυσίμου, φωτοβολταϊκά τρίτης γενιάς κλπ.).
  • ΑΠΕ (ΣΗΘ, ΣΗΘΥΑ, βιοκαύσιμα, απόβλητα, ηλιοθερμία χαμηλών και υψηλών θερμοκρασιών, κυματική ενέργεια, φωτοβολταϊκά, ενέργεια από άνεμο, μετατροπή ενέργειας)
  • Διαχείριση Ενέργειας (κατανεμημένες μετρήσεις, έξυπνος έλεγχος κατανάλωσης, αυτοματοποιημένη διαχείριση ροής, Community Energy Aggregation, ενεργειακή διαχείριση/εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και σε συστάδες κτιρίων με μετατροπή της γειτονιάς αυτών σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα μηδενικής ενέργειας, κατασκευές, παραγωγικές και μεταποιητικές μονάδες, ψυκτικές εγκαταστάσεις και μεταφορές, έλεγχος πηγών ΑΠΕ κλπ.). Περιλαμβάνεται και η διαχείριση κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων ή καυσίμων (π.χ. νερού, πεπιεσμένου αέρα, θερμότητας κλπ.).
  • Έξυπνα Δίκτυα Ενέργειας (διαχείριση διαδικασιών αποθήκευσης, φόρτισης, κατανάλωσης και παραγωγής), όπως πρόβλεψη παραγωγής και οργάνωση εναλλακτικών σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και μεθόδων DEMAND RESPONSE, εργαλεία διαχείρισης της αγοράς συμπεριλαμβανομένων τεχνικών κινήτρων και μελλοντικών συμψηφισμών κλπ.
  • Αποθήκευση ενέργειας (χημική, ηλεκτροχημική, μηχανική κλπ.)
  • Διεργασίες και υλικά για προηγμένες ενεργειακές εφαρμογές (π.χ., ανάκτηση ενέργειας–harvesting, αποθήκευση ενέργειας/καυσίμων, εξοικονόμηση, μετατροπή κλπ.)
  • Εναλλακτικά καύσιμα (βιοκαύσιμα, μικροπαραγωγή με φυσικό αέριο-βιοαέριο, ανάκτηση,τεχνολογίες υδρογόνου)

 

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Διεύθυνση NEO Πατρών-Αθηνών 28, 264 41 Πάτρα

Τηλ 2613 611400-1 Φαξ 2610 422978

κ. Άρης Μαμασιούλας, 2613 611417, amamasioulas@mou.gr

Total Budget

2000000
Submission Period: 
Δευτέρα, 16 Ιούλιος, 2018 - 00:00 έως Δευτέρα, 24 Σεπτέμβριος, 2018 - 15:00
Funding Type: