Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με γνώμονα την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την βελτίωση της θέσης αυτών, στη διεθνή αγορά.

Συγκεκριμένα η δράση στοχεύει :

  • στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ,
  • στη στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών,
  • στην  αύξηση του ρυθμού εισαγωγής νέων/ βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών  των ΜΜΕ.

Τομείς που ωφελούνται : Επιλέξιμοι ΚΑΔ όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα VIII της αναρτημένης Πρόσκλησης «Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας» και οι οποίοι θα πρέπει να υλοποιηθούν στην γεωγραφική ενότητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Κεντρικό Γραφείο Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ)

Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://tinyurl.com/y4elptf5

Διεύθυνση: Οικισμός Λήδα-Μαρία, Κτίριο Ερμής (1ος όροφος), 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 570 01 Θέρμη Θεσσαλονίκης

Τηλ.: 2310 480000

Φαξ: 2310 480003

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

http://tinyurl.com/y5de6u2b

Total Budget

12000000
Submission Period: 
Τρίτη, 12 Μάρτιος, 2019 - 00:00 έως Παρασκευή, 14 Ιούνιος, 2019 - 00:00
Funding Type: 
Business Sector: