Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια στην Περιφέρεια Ηπείρου

Δικαιούχοι της δράσης «Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια» είναι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Άξονες προτεραιότητας:

  • η ενίσχυση της Περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ,
  • η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
  • η ανάπτυξη και υλοποίηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων για ΜΜΕ.

Οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας υπάρχουν αναλυτικά στο συνημμένο Παράρτημα VIII της Προκήρυξης ενώ οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής αναλύονται στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ που φιλοξενεί το πρόγραμμα.

 

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου

Ηλεκτρονική διεύθυνση  http://www.peproe.gr/

Διεύθυνση

Πλατεία Πύρρου 1 - Διοικητήριο, 452 21 Ιωάννινα

Τηλ.: 26513 60500

Φαξ: 26513 60550

Γραφείο Πληροφόρησης Κοινού και Ωφελούμενων Δικαιούχων: 26513 6053

Total Budget

3000000
Submission Period: 
Δευτέρα, 18 Φεβρουάριος, 2019 - 00:00 έως Πέμπτη, 6 Ιούνιος, 2019 - 15:00
Funding Type: