Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Ισραήλ 2013-2015

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκηρύσσει τη  «Διμερή Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ 2013-2015» και καλεί τις ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικούς Φορείς να υποβάλλουν προτάσεις  σε συνεργασία με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς του Ισραήλ, για την από κοινού εκτέλεση έργων Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ), μεγάλης κλίμακας.

Σε κάθε πρόταση  θα πρέπει να συμμετέχει μία τουλάχιστον επιχείρηση από ελληνικής πλευράς  ή οποία, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, μπορεί να συνεργαστεί με άλλες επιχειρήσεις της συνεργαζόμενης χώρας. Από ελληνικής πλευράς οι επιχειρήσεις  θα πρέπει να συμμετέχουν  στην υλοποίηση του έργου  με ποσοστό κατ’ ελάχιστον 30%. 
 
Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή προτάσεων για την Συνεργασία Ελλάδα Ισραήλ πήρε παράταση. Νέα ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 7η Νοεμβρίου 2013. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Total Budget

10000000
Submission Period: 
Κυριακή, 28 Ιούλιος, 2013 - 21:00 έως Τετάρτη, 6 Νοέμβριος, 2013 - 22:00
Funding Percentage From: 
25
Funding Percentage To: 
100
Funding Amount To: 
400.000
Funding Type: 
Future Funding: 
NO
Business Sector: 
Relevant Files: 
Binary Data
Binary Data
Binary Data
Binary Data
Binary Data