Description

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έχει ως αποστολή:

  1. Τη χάραξη και εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα εμπορίου, με στόχο την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την εξασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού, προστατεύοντας τους καταναλωτές και την οικονομική ανάπτυξη από στρεβλώσεις.
  2. Τη χάραξη και εφαρμογή πολιτικής σε ευαίσθητους τομείς τιμών αγαθών, όπως φαρμάκων και τιμών υπηρεσιών, όπως εκπαίδευσης, μισθώσεων κατοικιών κλπ.
  3. Τον σχεδιασμό πολιτικής και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για την ομαλή λειτουργία των επαγγελματικών οργανώσεων, την προστασία της εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τις Ανώνυμες Εταιρείες και τα Πιστωτικά Ιδρύματα.  
  4. Την εποπτεία, με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, των Τραπεζικών και Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, των Α.Ε. με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, των Χρηματιστηριακών Εταιρειών, των Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών και κάθε άλλης Ανώνυμης Εταιρείας, οσάκις προβλέπεται από διάταξη νόμου.
  5. Τη μέριμνα της εφαρμογής της νομοθεσίας και την παρακολούθηση της δραστηριότητας των Επιμελητηρίων και της Κεντρικής Ένωσης αυτών.
  6. Την εφαρμογή της νομοθεσίας σε ότι αφορά τον έλεγχο και την καταχώρηση του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Σήματος.
  7. Τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας των Κρατικών Προμηθειών με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, την ταχύτερη διενέργεια των διαγωνισμών και την μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης του Δημοσίου.
  8. Την κατάρτιση, τροποποίηση και συμπλήρωση του Προγράμματος Κρατικών Προμηθειών και την εφαρμογή των προβλεπόμενων, από τις ισχύουσες διατάξεις, διαδικασιών για την σύναψη και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων.

Informations

Group info
Email: 
Phone: 
2103893000

Location

Γενική Γραμματεία Εμπορίου posts

There is no content in this group.

Group Membership

Group Members

admin

Γενική Γραμματεία Εμπορίου forum posts

There is no content in this group.

Create content Group Owner