Βραβείο Ελληνικής Επιχειρηματικότητας

Το Βραβείο Ελληνικής Επιχειρηματικότητας γεννήθηκε από την πεποίθηση ότι η οικονομική δυσπραγία στην Ελλάδα δεν θα πρέπει να εμποδίζει ανθρώπους με αξιόλογες ιδέες. Η επιχειρηματικότητα είναι η ψυχή της οικονομικής ανάπτυξης - είτε εν καιρώ ακμάζουσας οικονομίας είτε κατά τη διάρκεια ύφεσης. Πιστεύουμε στις δυνατότητες και στην ποιότητα του ελληνικού ανθρώπινου δυναμικού. Σκοπός μας είναι να παροτρύνουμε την συμμετοχή και να εμπνεύσουμε την ελπίδα τόσο σε έμπειρους επιχειρηματίες, όσο και σε νέους επιχειρηματίες που αναζητούν υποστήριξη στο πρώτο επιχειρηματικό τους εγχείρημα.

Το Βραβείο Ελληνικής Επιχειρηματικότητας προσφέρει την ευκαιρία δωρεάν παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και χρηματοδότησης έως και €500,000 με σκοπό την υποστήριξη μιας νέας επιχείρησης. Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι η δημιουργία ευκαιριών τόσο για έμπειρους όσο και για ανερχόμενους επιχειρηματίες παρέχοντάς τους απαιτούμενους πόρους για την έναρξη της επιχειρηματικής τους ιδέας: χρηματοδότηση, διοικητική και τεχνική υποστήριξη και την ανάθεση ενός μέντορα.
Το Βραβείο Ελληνικής Επιχειρηματικότητας χρηματοδοτείται και διαχειρίζεται από τον Όμιλο Libra για λογαριασμό της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (Ηellenic Initiative), ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού με σκοπό την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων στην Ελλάδα. Η δέσμευση του ομίλου Libra αλλά και της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (Ηellenic Initiative) για αυτό το βραβείο υπολογίζεται άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν:
• Άτομα που έχουν μία επιχειρηματική ιδέα, ακόμη και αν δεν διαθέτουν προηγούμενη επιχειρηματική εμπειρία,
• Ομάδες προσώπων, ακόμη και αν δεν έχουν ακόμη συστήσει εταιρεία,
• Υφιστάμενες ιδιωτικές-μη εισηγμένες- εταιρείες οι οποίες είναι σε θέση να αποδείξουν ότι διαθέτουν καινοφανή ιδέα η οποία δεν απορρέει ευθέως από τη βασική τους δραστηριότητα και η οποία δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί επαρκώς από ίδιους πόρους.
Προϋπόθεση της βράβευσης είναι οι διαγωνιζόμενοι να έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα και να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι οι ίδιοι και η εταιρεία που θα εκπροσωπήσουν θα ασκήσουν δραστηριότητα με έδρα την Ελλάδα. Επιπροσθέτως, οι κριτές απαιτούν τα βασικά στελέχη της νέας επιχείρησης να εργάζονται στην Ελλάδα.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι 28.02.2013.

Πότε

30 Νοε 2012
Business Sector: