Αποποίηση Ευθύνης

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ο διαδικτυακός τόπος «StartupGreece.gov.gr» έχει πληροφοριακό χαρακτήρα και λειτουργεί ως μέσο για την ανταλλαγή απόψεων και τη δικτύωση των μελών/ επισκεπτών του. Όσον αφορά στα χρηματοδοτικά προγράμματα, οι σχετικές ανακοινώσεις στο «StartupGreece.gov.gr» σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τα επίσημα κείμενα που προσδιορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε οποιοδήποτε από αυτά, δημόσιο, συγχρηματοδοτούμενο, ευρωπαϊκό ή ιδιωτικό. Παρότι το «StartupGreece.gov.gr» καταβάλλει προσπάθεια για την όσο το δυνατόν ορθότερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, αυτοί θα πρέπει να απευθύνονται στο φορέα χρηματοδότησης προκειμένου να αποκτήσουν επακριβή ενημέρωση σχετικά με το περιεχόμενο, τους όρους και της προϋποθέσεις των οικείων χρηματοδοτικών προγραμμάτων.