Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 - 2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων στα 4 καθεστώτα υπαγωγής έως 15.02.2018

Ο Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 "Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις" σκοπεύει στην:

  • προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους,
  • τεχνολογική αναβάθμιση,
  • διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας,
  • βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης,
  • μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων,
  • προσφορά καλύτερων υπηρεσιών,
  • προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, και εν τέλει στην
  • εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.

 

Στις 27.11.2017 ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα 4 καθεστώτα ενισχύσεων που ακολουθούν και θα διαρκέσει μέχρι τις 15.02.2018:

1) Κεφάλαιο Θ: Γενικές Ενισχύσεις - α. Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού (Άρθρα 32-36). Το καθεστώς έχει προκηρυχθεί με το ΦΕΚ Β'/3380/19.10.2016.

2) Κεφάλαιο Θ: Γενικές Ενισχύσεις - β. Γενική Επιχειρηματικότητα (Άρθρα 37-41). Το καθεστώς έχει προκηρυχθεί με το ΦΕΚ Β'/3378/19.10.2016.

3) Κεφάλαιο Θ: Γενικές Ενισχύσεις - γ. Νέες Ανεξάρτητες ΜμΕ (Άρθρα 42-46). Το καθεστώς έχει προκηρυχθεί με το ΦΕΚ Β'/3377/19.10.2016.

4) Κεφ. ΙΓ: Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους (Άρθρα 65-69). Το καθεστώς έχει προκηρυχθεί με το ΦΕΚ Β'/3379/19.10.2016.

Επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου για περισσότερες πληροφορίες και την επικαιροποιημένη νομοθεσία, καθώς και για να αξιοποιήσετε το πολύ χρήσιμο υποστηρικτικό υλικό για κάθε καθεστώς.

 

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με την αρμόδια υπηρεσία:

Θέματα θεσμικού πλαισίου & πρωτόκολλο υποστηρικτικής δομής νέου αναπτυξιακού νόμου
Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων
Διεύθυνση Έγκρισης & Παρακολούθησης Επενδύσεων
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Διεύθυνση: Κοραή 4 (6ος όροφος), Αθήνα
Email: infodesk@mnec.gr
Τηλ: +30 210 3258800 - 804

Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων
Διεύθυνση: Νίκης 5-7, 10180, Αθήνα
Τηλ: +30 210 3332544
Fax: +30 210 3332347
Email: ggse@mnec.gr

Submission Period: 
Δευτέρα, 27 Νοέμβριος, 2017 - 00:00 έως Πέμπτη, 15 Φεβρουάριος, 2018 - 00:00