Αναπτυξιακές Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων-Κρηπίς

Η πρόσκληση απευθύνεται στους Ερευνητικούς Φορείς που εποπτεύονται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 

Βασική επιδίωξη της δράσης είναι η ενίσχυση της έρευνας (βασική έρευνα, βιομηχανική/εφαρμοσμένη έρευνα και πειραματική ανάπτυξη) και η εν δυνάμει αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που θα προέλθουν από αυτήν με την υλοποίηση έργων υψηλής ερευνητικής και επιστημονικής στάθμης, τα οποία αποτελούν χρήσιμο εργαλείο στην χάραξη της στρατηγικής ανάπτυξης των εποπτευομένων από τη ΓΓΕΤ  Ερευνητικών Φορέων και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.

Total Budget

32000000
Submission Period: 
Τρίτη, 5 Ιούνιος, 2012 - 21:00 έως Κυριακή, 29 Ιούλιος, 2012 - 21:00
Funding Percentage To: 
100
Funding Amount To: 
1.500.000
Funding Type: 
Future Funding: 
NO
Relevant Files: 
Binary Data
Binary Data
Binary Data
Binary Data
Binary Data
Binary Data
Binary Data
Binary Data
Binary Data
Binary Data
Binary Data
Binary Data
Binary Data
Binary Data