«Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας 2013-2015»

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκηρύσσει τη  «Διμερή Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας  2013-2015» και καλεί τις ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικούς Φορείς να υποβάλλουν προτάσεις  σε συνεργασία με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς της Γερμανίας, για την από κοινού εκτέλεση έργων Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ), μεγάλης κλίμακας.
 
Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης έχει εγκατασταθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ/ Υπουργείου Παιδείας: https://apps.gov.gr/minedu/international/greece-germany2013/2013. Στην ίδια διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στην πλατφόρμα.
 
Η προκήρυξη στην ιστοσελίδα του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας German Federal Ministry for Education and Research (BMBF) http://www.bmbf.de/en/furtherance/21656.php

Total Budget

5000000
Submission Period: 
Τρίτη, 2 Απρίλιος, 2013 - 21:00 έως Κυριακή, 2 Ιούνιος, 2013 - 21:00
Funding Type: 
Future Funding: 
NO
Relevant Files: 
Binary Data
Binary Data
Binary Data
Binary Data
Binary Data