3ος διαγωνισμός i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία με πρώτο βραβείο €20.000

Ξεκινάει ο 3ος Διαγωνισμός "i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία" που διοργανώνει η Εθνική Τράπεζα με στόχο τη στήριξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στον τομέα της τεχνολογίας στη χώρα μας. 
Σκοπός του Διαγωνισμού «i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία» είναι να αναδείξει και να επιβραβεύσει τις πρωτότυπες ιδέες που θα συμβάλουν:

  • στην ανάπτυξη πρωτοπόρων συστημάτων και εφαρμογών βασισμένων σε νέες τεχνολογίες,
  • στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο σχεδιασμό των προϊόντων και υπηρεσιών
  • στην εξάπλωση της χρήσης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και γενικότερα
  • στην προώθηση της καινοτομίας στην Ελλάδα.

 

Χρηματοδότηση για επιλεγμένα start up
Πέρα από τη διαγωνιστική φάση και τη βράβευση των προτάσεων, έμφαση δίνεται από την Εθνική Τράπεζα στην υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων προτάσεων. Η υποστήριξη περιλαμβάνει ποικίλες ενέργειες, όπως:

  • χρηματοδότηση πιλοτικών εφαρμογών,
  • παροχή συνδρομής στην προσπάθεια εύρεσης επενδυτών,
  • δυνατότητα εκπαίδευσης των συντακτών (σε περιπτώσεις φοιτητών) και
  • συναφείς δράσεις.

Θεματικές ενότητες του διαγωνισμού
Οι πρωτότυπες προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του 3ου Διαγωνισμού i-bank θα πρέπει να αφορούν μíα από τις ακόλουθες τρεις θεματικές ενότητες:

1.    Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα
2.    Περιβάλλον και τεχνολογία
3.    Πολιτισμός και τεχνολογία

Βραβεία διαγωνισμού i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία
Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού ο  τέσσερις πρώτες ιδέες που θα βραβευθούν, θα λάβουν τα ποσά των €20.000, €10.000, €6.000 και €4.000 αντίστοιχα, κατόπιν αξιολόγησης από Καθηγητές Πανεπιστημίου και στελέχη της Εθνικής Τράπεζας.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων
Η υποβολή των προτάσεων ξεκίνησε τη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2012 και θα διαρκέσει μέχρι την 10η Οκτωβρίου 2012 στις 15.00.

Περισσότερες πληροφορίες
Αναλυτικές πληροφορίες για το περιεχόμενο κάθε θεματικής ενότητας, καθώς και όλες τις λεπτομέρειες για τον Διαγωνισμό, μπορείτε να βρείτε στους Όρους Συμμετοχής του διαγωνισμού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εθνικής Τράπεζας www.nbg.gr/ibank/innovation.

Η επικείμενη διεξαγωγή του Διαγωνισμού ανακοινώθηκε στις 26 Απριλίου 2012 κατά τη διάρκεια της τελετής βράβευσης των νικητών του 2ου Διαγωνισμού «i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία».

Πότε

15 Ιουλ 2012