3ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας Ο.Π.Ε.

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνουν για τρίτη συνεχή χρονιά τοΔιαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας.

Κάνοντας μία μικρή ανασκόπηση του περσινού Διαγωνισμού, κατά τη διάρκεια της 1ης φάσης με πολύ ενθουσιασμό υποβλήθηκαν 48 επιχειρηματικές ιδέες με τη συμμετοχή 90 προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών του Ο.Π.Α. & Υποψήφιων Διδακτόρων.

Στη συνέχεια, στη 2η Φάση του Διαγωνισμού προκρίθηκαν οι 31 ομάδες απαρτιζόμενες από 40 φοιτητές. Οι προκριθέντες είχαν την ευκαιρία να συναναστραφούν και να λάβουν σημαντική συμβουλευτική καθοδήγηση στη σύνταξη του επιχειρηματικού τους σχεδίου από ένα δίκτυο μεντόρων αποτελούμενο από επιτυχημένους επιχειρηματίες, έμπειρους καθηγητές, στελέχη με εμπειρία στην αγορά και ερευνητές με σχετική κατάρτιση.

Παράλληλα τους δόθηκε η δυνατότητα να παρακολουθήσουν μία σειρά από εξειδικευμένα σεμινάρια προκειμένου να ενισχυθούν οι γνώσεις τους και να ολοκληρώσουν με επιτυχία τα επιχειρηματικά τους σχέδια.

Στο τέλος του Διαγωνισμού βραβεύτηκαν οι 9 καλύτερες επιχειρηματικές προτάσεις τρεις εκ των οποίων ξεκινούν υλοποίηση με την υποστήριξη της ΜοΚΕ και της ΔΑΣΤΑ του Ο.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας 2012 ολοκληρώθηκε με την ανάδειξη πολύ αξιόλογων επιχειρηματικών προτάσεων από τους φοιτητές μας. Και φέτος λοιπόν περιμένουμε τους φοιτητές μας να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας που έχει πλέον καθιερωθεί στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και γιατί όχι να καταφέρουν με τη βοήθεια μας να υλοποιήσουν την επιχειρηματική τους ιδέα!

Όροι και προϋποθέσεις

Στο Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί φοιτητές καθώς και οι απόφοιτοι μέχρι 3 έτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι φοιτητές μπορούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες το πολύ τεσσάρων ατόμων. Ενθαρρύνεται οι ομάδες που θα συσταθούν να αποτελείται από φοιτητές μικτού επιπέδου εκπαίδευσης (πχ. προπτυχιακοί με μεταπτυχιακούς φοιτητές). Μέλη της ομάδας μπορούν να είναι και φοιτητές άλλων Πανεπιστημίων αλλά στην πλειοψηφία τους θα πρέπει να είναι φοιτητές του Ο.Π.Α., ένα μέλος εκ των οποίων θα είναι ο εκπρόσωπος (αρχηγός) της ομάδας.

Όταν συσταθούν οι ομάδες, υποβάλουν δήλωση συμμετοχής συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας το Έντυπο Υποβολής Επιχειρηματικής Ιδέας.

Θεματικά Πεδία Διαγωνισμού

Αναζητούμε επιχειρηματικές ιδέες που εμπίπτουν στις εξής κατηγορίες:
• Γενική Κατεύθυνση
• Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
• Πράσινη Επιχειρηματικότητα και Κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Ημερομηνίες

8 Μαρτίου 2013:

Προθεσμία Υποβολής Επιχειρηματικής Ιδέας

19 Μαρτίου 2013:

Ανακοίνωση των καλύτερων ιδεών που προκρίνονται στη Β' Φάση

21 Μαρτίου 2013:

1ο Σεμινάριο για καθοδήγηση στην υλοποίηση των Επιχειρηματικών Σχεδίων

27 Μαΐου 2013 

Προθεσμία Υποβολής των Επιχειρηματικών Σχεδίων

30 Ιουνίου 2013:

Ανακοίνωση νικητών

 

Πότε

31 Ιαν 2013
Business Sector: 
Relevant Files: 
Binary Data