2ος Διαγωνισμός "i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία" - Παράταση προθεσμίας έως 15/9/2011

Η Εθνική Τράπεζα, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών i-bank, διοργανώνει τον 2ο Διαγωνισμό "i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία".

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες i-bank, ως πλατφόρμα παραγωγής καινοτόμων ιδεών στην Εθνική Τράπεζα, υποστηρίζουν το νέο Διαγωνισμό με στόχο να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν πρωτότυπες ιδέες βασισμένες στις νέες τεχνολογίες και να προωθήσουν την καινοτομία στην Ελλάδα.

Ο πρώτος Διαγωνισμός σημείωσε μεγάλη επιτυχία προσελκύοντας 403 συμμετοχές. Πέρα από τη συμμετοχή, το πιο σημαντικό είναι ότι κάποιες από τις βραβευμένες προτάσεις βρίσκονται σε ικανοποιητική πορεία υλοποίησης με την υποστήριξη της Εθνικής Τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν ατομικά ή ομαδικά (έως 5μελης σύνθεση), με μία πρόταση που εντάσσεται σε μια από τις Θεματικές Ενότητες:

  • Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα
  • Περιβάλλον και Τεχνολογία
  • Πολιτισμός και Τεχνολογία

Αναλυτικές πληροφορίες για το περιεχόμενο κάθε θεματικής ενότητας, καθώς και όλες τις λεπτομέρειες για τον Διαγωνισμό, μπορείτε να βρείτε στους Όρους Συμμετοχής του διαγωνισμού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εθνικής Τράπεζας www.nbg.gr/ibank/innovation.
Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού οι τέσσερις (4) πρώτες ιδέες που θα βραβευθούν, θα λάβουν τα ποσά των €20.000, €10.000, €6.000 και €4.000 αντίστοιχα, κατόπιν αξιολόγησης από Καθηγητές Πανεπιστημίου και στελέχη της Εθνικής Τράπεζας.

Οι προτάσεις συντάσσονται στην ελληνική και υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Ο Διαγωνισμός αποσκοπεί στην ενίσχυση και τη στήριξη της δημιουργικότητας, ειδικά των νέων, και στην καλλιέργεια κουλτούρας καινοτομίας. Η αξιολόγηση των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα:

  • Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Πανεπιστήμιο Πειραιά
  • Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Πανεπιστήμιο Κρήτης

Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων : Ανταποκρινόμενη σε σχετικά αιτήματα ενδιαφερομένων, η Τράπεζα παρατείνει την προθεσμία υποβολής προτάσεων μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 15:00 (από προήγουμενη λήξη 18 Ιουλίου 2011).

Πότε

12 Μάιος 2011