2ος Διαγωνισμός Καινοτομίας

Το ΕΠΙ.νοώΕΜΠ και η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου προκηρύσσουν την έναρξη του 2ου Διαγωνισμού Καινοτομίας.

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται στα μέλη της κοινότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου όπως νέους φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, νέους ερευνητές ή ομάδες ερευνητών, υποψήφιους διδάκτορες, κλπ. ενώ οι επιχειρηματικές ιδέες και προτάσεις που θα κατατεθούν θα πρέπει να αφορούν και να έχουν εφαρμογή στους εξής τομείς:

 

  • Αγροδιατροφή
  • Ενέργεια – Περιβάλλον
  • Μεταφορές
  • Υγεία
  • Έξυπνες πόλεις

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι:

  • η ανάδειξη και προώθηση καινοτόμων ιδεών που υπάρχουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πολυτεχνείου και η στήριξη στην επιχειρηματική τους υλοποίηση,
  • η ενθάρρυνση της εξωστρέφειας της ερευνητικής κοινότητας,
  • η ευαισθητοποίηση της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα επιχειρηματικότητας,
  • η δικτύωση και αλληλεπίδραση των ενδιαφερομένων με δυναμικά μέλη του οικοσυστήματος της επιχειρηματικότητας (Μονάδες Καινοτομίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων, Σύνδεσμοι επιχειρήσεων κα).

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Πότε

31 Αυγ 2015