1ος Φοιτητικός Διαγωνισμός, σχεδιάζοντας “το ιδανικό νηπιαγωγείο"

Το θέμα του φετινού διαγωνισμού, σας καλεί να σχεδιάσετε “το ιδανικό νηπιαγωγείο”. Να αντιμετωπίσετε και να λύσετε τις ανάγκες ενός χώρου, όπου οι γονείς εμπιστεύονται τα μικρότερα παιδιά τους (ηλικίας 2,5-6 ετών), για το 1/3 της μέρας τους. Η πρόκληση είναι να σχεδιάσετε έναν ευέλικτο χώρο, στον οποίο να αντιμετωπίζονται οι ανάγκες της παιδικής κινητικότητας και δημιουργικότητας, καθώς και η δημιουργία ενός σωστού, υγιούς και καινοτόμου περιβάλλοντος.

Ο φετινός διαγωνισμός επιδιώκει να δώσετε σχεδιαστικές λύσεις, που ικανοποιούν τις ανάγκες όχι μόνον των παιδιών, αλλά και των εκπαιδευτικών, οι οποίοι απαιτούν ένα ιδιωτικό, άνετο και ασφαλές περιβάλλον, να εργαστούν, να συγκεντρωθούν, να αναζωογονηθούν και να δημιουργήσουν για τα παιδιά, καθημερινά.

Οι νικητές του διαγωνισμού θα λάβουν βραβεία, αναγνώριση και την ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο τους, στην τελετή απονομής, στην εκδήλωση “Interior Designer’s Gala”, το Φθινόπωρο του 2015.

Στόχος: Η ανάδειξη και ενίσχυση των φοιτητών, ως δημιουργών (ως φοιτητές νοούνται, όσοι παρακολουθούν μια ειδικότητα του design), και η προβολή της δουλειάς τους μέσω των πρωτότυπων δημιουργιών τους. Ο διαγωνισμός, είναι απολύτως σχετικός με το αντικείμενο της εκπαίδευσης των σπουδαστών και σκοπός του είναι να συμβάλλει στην απόκτηση εμπειρίας.

Αρχές που εστιάζει ο Διαγωνισμός ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΡΕΥΝΑ. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. ΛΥΣΕΙΣ

Απευθυνόμαστε: Σε Φοιτητές, από Ελλάδα και Κύπρο, με δημιουργική φαντασία, ευρηματικό νου, ελεύθερη σκέψη, ανατρεπτική διάθεση των δεδομένων ορίων, αισιοδοξία.

Φιλοδοξούμε: Να εμπνευστείτε πρωτότυπες, πρακτικές, καινοτόμες, και καλαίσθητες λύσεις, που θα μπορούν να ανταποκριθούν σε διεθνές επίπεδο.

 

Γενικές Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικοί όροι

Η Ένωση Διακοσμητών Ελλάδας, με διακριτικό τίτλο Ε.ΔΙ.Ε. και έδρα στην Λάρισα, επί της οδού Ηπιόνης 8, ΤΚ 41335 (εφεξής ΕΔΙΕ, η οποία στο παρόν θα αναφέρεται ως «ο Διοργανωτής») διοργανώνει διαγωνισμό σχεδιασμού χώρου (ο οποίος στο παρόν θα αναφέρεται εφεξής «ο Διαγωνισμός»)

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι, ο σαφής καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής των ενδιαφερόμενων στο διαγωνισμό και της διαδικασίας ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο αυτού.

Ο Διοργανωτής έχει δικαίωμα δημόσιας προβολής του διαγωνισμού και των διαγωνιζόμενων σχεδίων, ως και να δημοσιοποιήσει την βράβευση, ονόματα, φωτογραφίες, ή άλλα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος αυτών, που θα βραβευτούν.
Οι συμμετοχές θα πρέπει να είναι μοναδικές δημιουργίες, να μην βρίσκονται σε διαδικασία κατασκευής και να μην έχουν προηγουμένως δημοσιευθεί ή εκτεθεί κατά κανένα τρόπο.
Ο Διοργανωτής ουδεμία φέρει ευθύνη, εάν διαγωνιζόμενοι υποβάλουν σχέδια κατά προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων.
Ο Διοργανωτής έχει δικαίωμα τροποποίησης των όρων του παρόντος διαγωνισμού, χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση. Για την όποια τροποποίηση θα ενημερωθούνε, όσοι υπέβαλλαν αίτηση συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία τροποποίησης.
Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό συνεπάγεται, ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του, από μέρους των διαγωνιζομένων.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Έναρξη αιτήσεων για υποβολή συμμετοχής: 20 Νοεμβρίου 2014
Καταληκτική ημερομηνία αποστολής του υλικού: 30 Μαρτίου 2015, ώρα 12.00 βραδινή
Περίοδος αξιολόγησης συμμετοχών από το κοινό: 10 Απριλίου – 10 Μαΐου 2015
Περίοδος αξιολόγησης κριτικής επιτροπής: 18-25 Μαΐου 2015

Πότε

19 Νοε 2014