1ος Διαγωνισμός Καινοτομίας για τη θαλάσσια οικονομία - Blue Growth Piraeus

To Blue Growth Piraeus είναι ο 1ος διαγωνισμός καινοτομίας για τη θαλάσσια οικονομία. Καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες μπορούν να ενισχύσουν τις παραδοσιακές οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την θαλάσσια οικονομία δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και ένα νέο οικοσύστημα επιχειρήσεων και πρωτοβουλιών θέτοντας την θάλασσα ξανά και υπο νέο πρίσμα στην πρωτοπορία της οικονομικής ανάπτυξης. Πράσινη ναυτιλία, αειφόρος παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός, βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια, νέες τεχνολογίες στη ναυσιπλοΐα αποτελούν ενδεικτικά θεματικές ενότητες στις οποίες αναζητούνται καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να αναδείξει και να υποστηρίξει την δημιουργία νέων επιχειρήσεων στους παραπάνω τομείς καθώς και να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει νέους επιχειρηματίες για τις ευκαιρίες της θαλάσσιας οικονομίας.

Blue Growth, μια θάλασσα καινοτομίας…στον Πειραιά!

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επιχειρηματικών ιδεών είναι η 15η Ιουλίου 2014.

Όσες προτάσεις κατατεθούν έγκυρα και έγκαιρα στο ηλεκτρονικό σύστημα του διαγωνισμού θα αξιολογηθούν από την επιτροπή αξιολόγησης το χρονικό διάστημα 16 έως 23 Ιουλίου 2014.

Οι πέντε (5) ομάδες που θα συγκεντρώσουν τις υψηλότερες βαθμολογίες θα κληθούν σε παρουσίαση των προτάσεων τους ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης σε τόπο και χρόνο που θα ανακοινώσει η διοργανώτρια.

Ο Διαγωνισμός έχει τρία διακριτά στάδια:

1ο Στάδιο: Υποβολή Προτάσεων

Μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής, οι συμμετέχοντας καταθέτουν τις προτάσεις τους έως τις 15 Ιουλίου 2014 και ώρα Ελλάδος 23.59
Η Διοργανώτρια Αρχή διατηρεί το δικαίωμα παράτασης του χρόνου υποβολής των προτάσεων. Σε κάθε τέτοια περίπτωση η νέα προθεσμία θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

2ο Στάδιο: Αξιολόγηση των Προτάσεων

Όσες προτάσεις κατατεθούν έγκυρα και έγκαιρα στο ηλεκτρονικό σύστημα του διαγωνισμού θα αξιολογηθούν από την επιτροπή αξιολόγησης το χρονικό διάστημα 16 έως 23 Ιουλίου 2014. Αν απαιτηθεί επιπλέον χρόνος για την αξιολόγηση τότε η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα παράτασης της διαδικασίας.

3ο Στάδιο: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Η Διοργανώτρια θα ενημερώσει όλους τους συμμετέχοντας για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης το διάστημα 24-28 Ιουλίου 2014.  Οι πέντε (5) ομάδες που θα συγκεντρώσουν τις υψηλότερες βαθμολογίες θα κληθούν σε παρουσίαση των προτάσεων τους ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης σε τόπο και χρόνο που θα ανακοινώσει η διοργανώτρια.

4ο Στάδιο: Τελετή βράβευσης
Η τελετή βράβευσης θα διεξαχθεί σε ημερομηνία και τοποθεσία που θα ανακοινώσει η Διοργανώτρια στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

Κάθε ιδέα χρειάζεται κατάλληλο περιβάλλον και συνθήκες για να υλοποιηθεί. Μέσα από το Blue Growth Piraeus στοχεύουμε να παρέχουμε τις κατάλληλες υποδομές και συνθήκες προκειμένου οι καλύτερες ιδέες να ωριμάσουν και να γίνουν τελικά πραγματικές επιχειρήσεις.

Μέσα από διαδικασία αξιολόγησης, οι καλύτερες ιδέες θα αποκτήσουν τα πρώτο κεφάλαιο, την απαραίτητη στέγη καθώς και την εκπαίδευση που απαιτείται προκειμένου να ξεκινήσουν την επιχειρηματική τους προσπάθεια.

Τα βραβεία του διαγωνισμού είναι αναλυτικά τα παρακάτω:

Χρηματικά Έπαθλα

Οι τρείς (3) προτάσεις που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία  θα λάβουν χρηματικό έπαθλο 5.000 € κάθε μια. Προσδοκία μας είναι αυτά τα χρήματα να αποτελέσουν το πρώτο κεφάλαιο για την υλοποίηση της επιχειρηματικής ιδέας.

Incubation

Οι τρεις (3) καλύτερες προτάσεις θα έχουν την δυνατότητα στέγασης και «εκκόλαψης» στο πρότυπο πρόγραμμα υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων Aephoria.net . Με την παροχή αυτή καλύπτεται μία πολύ σημαντική παράμετρος για την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας που είναι η στέγαση και η δικτύωση με νέους επιχειρηματίες.

Εκπαίδευση

Οι τρεις (3) καλύτερες προτάσεις θα λάβουν από μια υποτροφία φοίτησης για το πολύ επιτυχημένο Executive Diploma :Technology Mini MBA –Leading strategic Innovation  διάρκειας 120 ωρών που προσφέρει το ΑΙΤ (www.ait.gr/minimba)

Πότε

30 Ιουν 2014
Business Sector: