Συνεργασιακό Πρόγραμμα της Scienomics

Η Scienomics είναι μια γαλλική εταιρία που δραστηριοποιείται από το 2004 στο χώρο του λογισμικού μοριακής μοντελοποίησης και προσομοίωσης υλικών και μιγμάτων. Το κύριο λογισμικό της Scienomics είναι η πλατφόρμα Materials And Processes Simulations, MAPS® η οποία προσφέρει την απαιτούμενη τεχνολογία για το σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση υλικών και διεργασιών. Σήμερα, μετά από 8 χρόνια ανάπτυξης του λογισμικού της εταιρίας από μια ομάδα που αποτελείται από διδάκτορες φυσικής, χημείας, χημικούς μηχανικούς και μηχανικούς λογισμικού, τα προϊόντα μας χρησιμοποιούνται σε πάνω από 100 βιομηχανίες παγκοσμίως (Ευρώπη, Αμερική και Ασία). Η Scienomics καλύπτει την παγκόσμια αγορά μέσα από δύο θυγατρικές εταιρίες (στο Μόναχο της Γερμανίας – κέντρο έρευνας και ανάπτυξης - και στην Ατλάντα των ΗΠΑ) και από ένα δίκτυο πωλητών (Ιαπωνία, Κίνα και Ινδία). Επίσης διασφαλίζουμε την πρόσβαση στις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις μέσα από διεθνείς συνεργασίες όπως Sandia Laboratories, Franhofer Institute και στην Ελλάδα με το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και το Ε.Μ. Πολυτεχνείο.

Οι χημικές, φαρμακευτικές και γενικότερα οι βιομηχανίες υλικών (πολυμερή, πετρελαιοειδών, ελαστικών, λιπαντικών, οπτικών, κλπ.) χρησιμοποιούν τη μοριακή προσομοίωση ως ένα ισχυρό εργαλείο για την κατανόηση της επίδρασης των μοριακών ιδιοτήτων των υλικών που χρησιμοποιούνται σε ένα προϊόν στα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος (λιπαντικό, ελαστικά, οργανικά κρύσταλλα, πλαστικοποιητές,...). Αυτή η διεργασία, την οποία στη Scienomics αποκαλούμε “smart screening”, παρουσιάζεται συνοπτικά σε εικόνα που θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Η καινοτομία μας

Η πλατφόρμα MAPS® μέσα από ένα ενιαίο σχήμα δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε τεχνολογίες προσομοίωσης από το χώρο της κβαντομηχανικής, της μοριακής δυναμικής, των στατιστικών μεθόδων (QSAR) και καταστατικών εξισώσεων. Αυτό επιτρέπει την πολυ-επίπεδη προσομοίωση, δηλαδή την περιγραφή του προϊόντος σε διάφορες κλίμακες (από την κλίμακα των μορίων που το αποτελούν έως το επίπεδο της διεργασίας που αυτό χρησιμοποιείται). Επίσης, η ενσωματωμένη βάση δεδομένων διευκολύνει την αποτελεσματική διαχείριση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και την πρόσβαση σε αυτά από όλους τους ερευνητές μιας επιχείρησης. Τέλος, η δυνατότητα ανάπτυξης και εκτέλεσης script σε Python επιταχύνει την εκτέλεση σύνθετων σεναρίων προσομοίωσης και την αποφυγή επαναλαμβανόμενων δράσεων. Ως αποτέλεσμα οι χρήστες των προϊόντων μας έχουν πρόσβαση στα πιο άρτια λογισμικά μοριακής προσομοίωσης παγκοσμίως, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αποτελεσματική χρήση τους και την εκτέλεση σύνθετων σεναρίων προσομοίωσης.

Το Συνεργασιακό Πρόγραμμα της Scienomics

Το στρατηγικό σχέδιο της Scienomics στοχεύει στο να εδραιωθεί το λογισμικό MAPS® ως πρότυπη πλατφόρμα μοριακής προσομοίωσης και μοντελισμού, προσφέροντας μεγάλο αριθμό καινοτόμων εφαρμογών. Η Scienomics για να πετύχει το στόχο αυτό αναπτύσσει ένα διεθνές Συνεργασιακό Πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, δίνουμε τη δυνατότητα σε ερευνητές και νέους επιστήμονες:

  • να δημιουργήσουν και να ενσωματώσουν στην πλατφόρμα MAPS® τις δικές τους εφαρμογές, χρησιμοποιώντας δωρεάν την τεχνολογία μας και
  • να έχουν πρόσβαση στο διεθνές δίκτυο προώθησης και διανομής της εταιρίας μας.

Έτσι, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της νέας καινοτόμου επιχειρηματικότητας την οποία σε ειδικές περιπτώσεις στηρίζουμε και οικονομικά.

Όροι συμμετοχής

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον διδακτορικό δίπλωμα σε ειδικότητα συναφή με το αντικείμενο και να καταβάλουν:

  • Τεχνική περιγραφή της εφαρμογής που επιθυμούν να αναπτύξουν (2 σελίδες)
  • Σύντομο επιχειρηματικό σχέδιο (10 σελίδες)

Η Scienomics δεσμεύεται να υπογράψει συμφωνητικό εχεμύθειας και να απαντήσει μέσα σε 15 ημέρες για τη συνέχεια που επιθυμεί να δώσει στην πρόταση. Στην περίπτωση όπου δοθεί θετική απάντηση, η Scienomics και ο/η ενδιαφερόμενος/η  υπογράφουν το συμφωνητικό του Συνεργασιακού Προγράμματος της Scienomics.

Περισσότερες πληροφορίες

http://www.scienomics.com/
communication [at] scienomics [dot] com

Πότε

31 Αυγ 2011
Relevant Files: 
Binary Data