Προκήρυξη ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ε.Β.Ε.Α.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών προκηρύσσει τα Βραβεία Ε.Β.Ε.Α. 2014

1.  Βραβείο εξαγωγικής δραστηριότητας – διεθνούς παρουσίας.

2. Βραβείο έρευνας – καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης.

3. Βραβείο επώνυμου προϊόντος.

4. Βραβείο περιβάλλοντος και πράσινης ανάπτυξης.

5. Βραβείο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

6. Βραβείο αύξησης της απασχόλησης.

7. Βραβείο ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας. 

8. Βραβείο Νέου Επιχειρηματία.

9. Βραβείο Αναπτυσσόμενης Μ.Μ.Ε.

Προθεσμία υποβολής φακέλων υποψηφιοτήτων μέχρι 7 Μαρτίου 2014.

Πληροφορίες: ΕΒΕΑ, Τμήμα Οργάνων Διοίκησης, κα Κ. Παπαδιαμαντοπούλου, τηλ. 210-3622158, Φαξ: 210-3612218.

Πότε

31 Ιαν 2014
Business Sector: