Μεγάλος Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας "Crazy Business Ideas"

Το IST College, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς του για ενεργό προώθηση της σύνδεσης εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, διοργανώνει διαγωνισμό επιχειρηματικότητας και καινοτομίας με γενικό τίτλο «Crazy Business Ideas», με στόχο να δώσει την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να αναδείξουν τις ιδέες τους για ένα νέο προϊόν ή επιχείρηση, αλλά και να τις μετουσιώσουν σε επιχειρηματική πράξη.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ο υποψήφιος θα πρέπει να καταθέσει την ιδέα του μέσω της ειδικά σχεδιασμένης για το συγκεκριμένο σκοπό ιστοσελίδας www.crazybusinessideas.gr, υποβάλλοντας ένα μικρό κείμενο με την περιγραφή της ιδέας, μαζί με μία φωτογραφία, σκίτσο ή video της ιδέας.  Θα πρέπει να έχει προηγηθεί εγγραφή του υποψηφίου στην ιστοσελίδα όπου θα δηλώνει τα προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, mail και ηλικία) και θα βεβαιώνει (εάν είναι ανήλικος) τη συναίνεση των γονέων ή των προσώπων που ασκούν την γονική του μέριμνα.

Η αξιολόγηση των ιδεών γίνεται με δύο τρόπους:

  • Ψηφοφορία του κοινού
  • Επιτροπή επιχειρηματιών και ακαδημαϊκών

α) Το κοινό για να ψηφίσει πρέπει να διατηρεί λογαριασμό στο Facebook. Η ψήφος δίδεται πατώντας την ένδειξη "like" που θα εμφανίζεται δίπλα σε κάθε ιδέα. Κάθε χρήστης του Facebook μπορεί να ψηφίσει περισσότερες από μία ιδέες, αλλά δεν θα μπορεί να ψηφίσει την ίδια ιδέα πάνω από μία φορά. Ως κίνητρο για όσους ψηφίζουν το IST College θα δώσει δώρο ένα i-Pad μετά από κλήρωση.

β) Οι πενήντα υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους από το κοινό «προκρίνονται» στην επόμενη φάση. Στη φάση αυτή οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταρτίσουν επιχειρησιακό σχέδιο ("business plan") που θα μετουσιώνει την ιδέα τους σε συγκεκριμένη επιχειρηματική πρόταση. Τα επιχειρησιακά σχέδια των υποψηφίων θα πρέπει να καταρτιστούν και να κατατεθούν σε διάστημα μίας εβδομάδας από την λήξη σύντομων εκπαιδευτικών σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις της Διοργανώτριας Εταιρίας από ακαδημαϊκό προσωπικό ειδικευμένο στον τομέα Επιχειρησιακών και Οικονομικών Επιστημών με στόχο την καθοδήγηση των υποψηφίων στην κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδίου. Τα business plans θα αξιολογηθούν από κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από επιχειρηματίες και ακαδημαϊκούς. Τα μέλη και η σύνθεση της επιτροπής θα επιλεγούν από το IST College και θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού. Κριτήρια επιλογής της κριτικής επιτροπής αποτελούν η καινοτομία της ιδέας, η ανάλυση του επιχειρησιακού σχεδίου, καθώς και ο βαθμός στον οποίο η συγκεκριμένη ιδέα είναι υλοποιήσιμη.

To 1ο βραβείο θα είναι:

  • ποσό €10.000, το οποίο ως αρχικό κεφάλαιο σε επιχείρηση που θα βασίζεται στην ιδέα του,
  • ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο από τη Διοργανώτρια Εταιρία, και
  • σχεδιασμό εταιρικής ταυτότητας από συνεργαζόμενη με τη Διοργανώτρια Εταιρία διαφημιστική εταιρία.

Το 2ο και 3ο βραβείο θα είναι πλήρης υποτροφία για μεταπτυχιακά και προπτυχιακά προγράμματα αντίστοιχα στο IST College.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον διαγωνισμό, καθώς και με τους όρους συμμετοχής σ' αυτόν, παρέχονται στην ιστοσελίδα www.crazybusinessideas.gr

Πότε

31 Δεκ 2011
Business Sector: