Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες»

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες» είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής ανταλλαγής το οποίο προσφέρει σε νέους ή φιλόδοξους επιχειρηματίες (ΝΕ) την ευκαιρία να αποκομίσουν γνώσεις από έμπειρους επιχειρηματίες, οι οποίοι διευθύνουν μικρές επιχειρήσεις σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανταλλαγή εμπειριών πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της παραμονής κοντά στον έμπειρο επιχειρηματία (επιχειρηματία υποδοχής: ΕΥ), γεγονός που βοηθά το νέο επιχειρηματία να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διοίκησης μίας μικρής επιχείρησης.

Τί χρηματοδοτείται;

Το χρονικό διάστημα παραμονής (ελάχιστο απαιτούμενο χρονικό διάστημα παραμονής 1 μήνας) για νέους και εν δυνάμει επιχειρηματίες σε ΜΜΕ σε άλλες χώρες της ΕΕ .

Πως «δουλεύει» το πρόγραμμα;

Η σύνδεση μεταξύ Νέου Επιχειρηματία (ΝΕ) και Επιχειρηματία Υποδοχής (ΕΥ) θα πραγματοποιείται με τη βοήθεια του Τοπικού Γραφείου Υποστήριξης και εταίρων που συμμετέχουν οι οποίοι και έχουν αναλάβει τον ενεργό ρόλο συστηματικής υποστήριξης όλων των υποψήφιων συμμετεχόντων από τη στιγμή που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή μέχρι και την τελική ολοκλήρωση της ανταλλαγής.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι (Νέοι και μελλοντικοί επιχειρηματίες) μπορούν να κάνουν αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα μέσω της ιστοσελίδας www.erasmus-entrepreneurs.eu αλλά και να επικοινωνήσουν απευθείας με το Γραφείο Υποστήριξης. Το Γραφείο Υποστήριξης και οι συμμετέχοντες στη συνέχεια θα διευκολύνουν το «ταίριασμα» / σύνδεση μεταξύ ΝΕ και ΕΥ. Από τη στιγμή που οι εμπλεκόμενοι φορείς συμφωνήσουν για όλες τις λεπτομέρειες της επίσκεψης (σχέδιο δράσης, καθήκοντα, υποχρεώσεις, κτλ), η τοποθέτηση στο εξωτερικό για το ΝΕ μπορεί να ολοκληρωθεί.

Σε ποιούς απευθύνεται το πρόγραμμα;

Νέοι επιχειρηματίες:  Nέοι επιχειρηματίες οι οποίοι προγραμματίζουν να ιδρύσουν την επιχείρησή τους ή έχουν ήδη ξεκινήσει την επιχείρησή τους μέσα στα τελευταία τρία έτη. Η επιχείρηση μπορεί να ανήκει σε οποιοδήποτε επιχειρηματικό κλάδο. Οι ΝΕ πρέπει να επιδείξουν ένα σοβαρό εκπαιδευτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο και μια δέσμευση για  μια βιώσιμη επιχειρησιακή ιδέα. 

Επιχειρηματίες υποδοχής: Οι επιχειρηματίες υποδοχής είναι πεπειραμένοι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν διακριθεί είτε ως ιδιοκτήτες, είτε ως μάνατζερ μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ποιά είναι τα οφέλη για ένα νέο επιχειρηματία;

 • Να μάθουν από έναν πεπειραμένο επιχειρηματία σε μια άλλη χώρα της ΕΕ, πως να αποκτήσουν  τη γνώση σχετικά με την ίδρυση και τη διοίκηση μιας ΜΜΕ
 • Να αναπτύξουν διεθνείς «συνδέσεις» και να αποκτήσουν γνώση των ξένων αγορών
 • Να επωφεληθούν από πιθανές συνεργατικές επενδυτικές ευκαιρίες και την ανάπτυξη διασυνοριακών αγορών
 • Να κερδίσουν από την επαφή τους σε ένα νέο επιχειρηματικό περιβάλλον και μια διαφορετική κουλτούρα
 • Να μάθουν για την εσωτερική αγορά της ΕΕ ή/και του νομοθετικού πλαισίου που ισχύει σε μια άλλη χώρα της ΕΕ
 • Να επωφεληθούν σημαντικής πρακτικής και οικονομικής βοηθείας προτού εγκατασταθούν στο εξωτερικό καθώς και συστηματικής βοήθειας κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη χώρα του εξωτερικού καθώς και μια επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  για τα έξοδα ταξιδιού αλλά και της διαμονής κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο εξωτερικό

Ποιά είναι τα οφέλη για τον επιχειρηματία υποδοχής;

 • Να εργαστούν με ένα σοβαρό, αφοσιωμένο και παρακινημένο νέο επιχειρηματία που θα συνεισφέρει στην επιχείρησή με νέες ιδέες και απόψεις.
 • Να έχουν πρόσβαση σε νέες δεξιότητες και καινοτόμο γνώση που παρέχονται από το νέο επιχειρηματία.
 • Να επωφεληθούν γνωρίζοντας τόσο τις ξένες αγορές όσο και την εσωτερική αγορά της ΕΕ – συμπεριλαμβάνοντας τις επιχειρησιακές επαφές – αλλά και από τις αυξανόμενες ευκαιρίες διεθνοποίησης της επιχείρησής τους.
 • Να αξιοποιήσουν πιθανές ευκαιρίες άμεσης επιχειρηματικής συνεργασίας με το νέο επιχειρηματία της άλλης χώρας.
 • Να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες δικτύωσης με άλλους πεπειραμένους επιχειρηματίες από άλλες χώρες της ΕΕ και έτσι να γίνουν μέλος ενός δυναμικού πανευρωπαϊκού επιχειρηματικού δικτύου επιτυχημένων επιχειρηματιών,
 • Να ευχαριστηθούν από την ανάληψη πρωτοβουλιών «mentoring» για πιθανούς νέους επιχειρηματίες.
 • Να συμμετάσχουν σε ένα μοναδικό πρόγραμμα με ισχυρή φήμη, το οποίο  θα αυξήσει τη διαφάνεια και το γόητρο της επιχείρησής τους.

Ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του προγράμματος: www.erasmus-entrepreneurs.eu

 

Σημεία Επαφής για την Ελλάδα: 
Academy of Entrepreneurship
Chavriou 9& Praxitelous
10562 Athens
Contact person:
Mr Andreas Stefanidis
Tel.+30 2103313690
eye@akep.eu
Asset Technology
2 Gioldasi & Roumbesi Str.
11744 ATHENS
Contact person:
Mr Stylianos-Manos ANDREADIS
Tel.+30 2109273118
asset@asset-tec.gr
Militos Emerging Technologies & Services
Acharnon 335
11145 Athens
Contact person:
Mr Georgia Micheli
Tel.+30 2106772129
micheli@militos.org
NATIONAL CHAMBER NETWORK OF WOMEN ENTREPRENEURS
Loudovikou 1- Odissou Square
18531 Athens
Contact person:
Ms Apostolina Tsaltampasi
Tel.+30 2310256360
lina@oecon.gr
PANEPISTIMIO THESSALIAS (UNIVERSITY OF THESSALY)
Argonafton & Fillelinon
38221 VOLOS
Contact person:
Mr Charalambos SAMANTZIS
Tel.+30 2421006473
hasamant@uth.gr
Business Sector: 
Relevant Files: 
Binary Data
Binary Data
Binary Data