Διαγωνισμός TEDxAUEB TECH

Το TEDxAUEB TECH είναι ένας επιχειρηματικός διαγωνισμός που διοργανώνεται στα πλαίσια του TEDxAUEB 2016. Απευθύνεται σε νέους που θέλουν να αναπτύξουν καινοτόμες τεχνολογικές ιδέες ως απώτερο στόχο την εμπορική αξιοποίησή τους.

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό η υποψήφια ομάδα θα πρέπει να συμπληρώσει την ακόλουθη φόρμα: http://goo.gl/forms/xjrfvPtMmx μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2016.

Στο δεύτερο στάδιο η κάθε ομάδα αξιολογείται βάση των παρακάτω κριτηρίων:

-          Καινοτομία (40%)

-          Ρεαλιστικότητα (30%)

-          Κενό στην αγορά (15%)

-          Όραμα (15%)

Οι 15 ομάδες με την υψηλότερη βαθμολογία προκρίνονται στο επόμενο στάδιο. Οι προκρινόμενες ομάδες θα ενημερωθούν μέσω email μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου 2016.

Στο τρίτο στάδιο οι 15 ομάδες, καλούνται να υλοποιήσουν ένα business plan βασισμένο στην ιδέα τους. Το business plan θα βαθμολογηθεί από την κριτική επιτροπή. Η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης είναι 14 Φεβρουαρίου. Το business plan θα αποσταλεί από τις ομάδες μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση tedxaueb@gmail.com.

Στο τελευταίο στάδιο του διαγωνισμού οι 5 φιναλίστ, οι οποίοι θα έχουν ανακοινωθεί εγκαίρως, καλούνται να παρουσιάσουν την ιδέα τους στη σκηνή του TEDxAUEB 2016. Η κριτική επιτροπή αλλά και οι παρευρισκόμενοι θεατές θα βαθμολογήσουν ζωντανά τις 5 ομάδες.

Η τελική βαθμολογία, όπου θα αναδείξει και τους 3 νικητές, θα γίνει με βάση τα παρακάτω:

- Βαθμολογία Business Plan (60%)

- Βαθμολογία Κριτικής Επιτροπής ως προς την παρουσίαση (20%)

- Βαθμολογία Κοινού (20%)

H ανακοίνωση των νικητών θα πραγματοποιηθεί στο τέλος της εκδήλωσης του TEDxAUEB 2016.

Όροι συμμετοχής

-          H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του συμμετέχοντος στο Διαγωνισμό του TEDxAUEB 2016 υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το απόρρητο των επικοινωνιών

-          Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση κάθε συμμετέχοντος για την καταχώρηση των προσωπικών του στοιχείων, της σύνοψης /περιγραφικής παραγράφου – υλικού προς δημοσίευση καθώς επίσης και του σύντομου βιογραφικού των προκριθέντων στη Β’ Φάση σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά, την επεξεργασία τους, σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, από τη Οργανωτική Ομάδα του TEDxAUEB ή/και από τρίτες εταιρείες που συνεργάζονται με αυτήν για τη διενέργεια του Διαγωνισμού, αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό του (Διαγωνισμού), καθώς και τη δημοσιοποίηση αυτών και τυχόν φωτογραφιών του ή υλικού βιντεοσκόπησης, σε περίπτωση βράβευσής του ή συμμετοχής του σε ημερίδες workshopsetc., στην ιστοσελίδα www.tedxaueb2016.com, στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού και σε δελτία τύπου ή καταχωρήσεις έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής καθώς και σε διαφημιστικές προβολές για χρονικό διάστημα έως τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσής τους.

-          Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές στις οποίες οι συμμετέχοντες έχουν δηλώσει τα στοιχεία τους αληθώς και με ακρίβεια.  Στην περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία είναι ανακριβές, η συμμετοχή ακυρώνεται. Επίσης, η Οργανωτική Ομάδα δε φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που η επικοινωνία μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή τηλεφώνου που οι συμμετέχοντες έχουν δηλώσει δεν είναι εφικτή.

-          Επίσης, η Οργανωτική Ομάδα μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και την ενημέρωση τους για ζητήματα που σχετίζονται με αυτόν. Οι συμμετέχοντες έχουν τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 13 του ν. 1472/ 1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία θα πρέπει να υποβάλλουν εγγράφως προς την επιτροπή οργάνωσης του διαγωνισμού.

-          Μόνο φυσικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική. Σε περίπτωση ομαδικής συμμετοχής, ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανά ομάδα είναι τέσσερα. Κάθε συμμετέχων (άτομο ή ομάδα) επιτρέπεται να συμμετάσχει με μία ή περισσότερες ιδέες.

-          Επιτρέπεται η συμμετοχή ανηλίκων (δηλαδή προσώπων ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών), με τη ρητή όμως συναίνεση των γονέων τους ή των προσώπων που ασκούν την γονική τους μέριμνα. Κατά την αίτηση συμμετοχής στον πρώτο γύρο του Διαγωνισμού, οι ανήλικοι δηλώνουν υπεύθυνα ότι έχουν ενημερώσει πλήρως τους γονείς τους ή τα πρόσωπα που ασκούν την γονική τους μέριμνα για το περιεχόμενο του Διαγωνισμού και την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν σε αυτόν και ότι εκείνοι συναινούν.

Πότε

31 Δεκ 2015
Business Sector: