Διαγωνισμός “Call to innovation”

Οι υποψήφιοι

·         Ο διαγωνισμός αφορά σε νέες καινοτομίες

·         Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία μπορούν να συμμετέχουν με το έργο τους ή να εκπροσωπούν μια ομάδα. Ωστόσο, η αξιολόγηση του έργου θα πρέπει να βασίζεται στα προσόντα του ατόμου και όχι της ομάδας, και μόνο το άτομο που εκπροσωπεί την ομάδα θα λάβει την υποτροφία εφόσον επιλεχθεί

·         Οι υποψήφιος θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας

·         Ο υποψήφιος θα πρέπει να μιλάει άπταιστα αγγλικά

·         Θα δοθεί προτεραιότητα σε άτομα που έχουν επιχειρηματική εμπειρία, σε έργα με κοινωνικό χαρακτήρα καθώς και έργα υψηλής τεχνολογίας. Ωστόσο ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όλους τους υποψηφίους που θελήσουν να υποβάλλουν πρόταση.

·         Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι για να συμμετάσχουν Singularity University Graduate Studies Program από τις 15 Ιουν. με 25 Αυγ. 2013.

 

Οι προτάσεις

·         Όλες οι προτάσεις θα πρέπει να έχουν ως στόχο την επίλυση κάποιου προβλήματος σε έναν από τους παρακάτω τομείς:

o    Υγεία

o    Εκπαίδευση

o    Ανεργία

o    Ενέργεια

o    Γεωργία

o    Πληροφορική

·         Όλες οι προτάσεις θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αξιοποιούν την τεχνολογία για την επίτευξη αυτού του στόχου

·         Όλα τα έργα, σε οποιαδήποτε μορφή, είναι κατάλληλα για συμμετοχή. Θα δοθεί προτεραιότητα σε νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις (startups) και projects στη διαδικασία να γίνουν νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις που σε κάθε περίπτωση θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία

·         Όλες οι τεχνολογίες είναι κατάλληλες για συμμετοχή. Θα δοθεί προτεραιότητα στην πληροφορική, λόγω της δυνατότητας της να έχει αντίκτυπο σε παγκόσμιο επίπεδο

·         Η πρόταση θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, καινοφανής και να αποτελεί εντελώς νέο προϊόν ή υπηρεσία

·         Η πρόταση θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τους κανόνες του διαγωνισμού και μέχρι την ημερομηνία υποβολής.

 

Διαδικασία Συμμετοχής

·         Οι συμμετοχές πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω του www.calltoinnovation.gr

·         Οι συμμετέχοντες συμφωνούν να λαμβάνουν email και τηλεφωνική επικοινωνία σχετικά με τον διαγωνισμό και άλλα μηνύματα μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που έχουν δηλώσει κατά την συμμετοχή τους

·         Τυχόν υποβολές μετά την προθεσμία συμμετοχής θα αποκλειστούν αυτομάτως

·         Όλες οι πληροφορίες συμμετοχής, σχετικά έγγραφά και το video της πρότασης θα πρέπει να είναι στην αγγλική γλώσσα.

 

Διαδικασία Αξιολόγησης

Η διαδικασία αξιολόγησης αποτελείται από 3 στάδια:

 

Στάδιο 1 – Έλεγχος

Όλες οι υποβληθέντες προτάσεις θα εξεταστούν από εκπροσώπους της επιτροπής αξιολόγησης προκειμένου να αξιολογηθεί η ποιότητα και η καινοτομία των προτάσεων. 20 προτάσεις θα επιλεγούν για να συνεχίσουν στο επόμενο στάδιο.

 

Στάδιο 2 - Οι Ημιτελικοί

Όλες οι προτάσεις που θα έχουν περάσει στους ημιτελικούς θα αξιολογηθούν από ομάδα εμπειρογνωμόνων.
Οι κριτές θα κληθούν να ελέγξουν και να αξιολογήσουν τις προτάσεις και τους υποψηφίους με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

·         Πρωτοτυπία και καινοτομία της πρότασης

·         Αξιολόγηση σχετικά με τη δυνατότητα να επηρεάσουν θετικά την Ελληνική κοινωνία (1 εκατομμύρια ανθρώπους σε 5 χρόνια)

·         Προσωπική δέσμευση και την ικανότητα των υποψηφίων να υλοποιήσουν την πρόταση

·         Την προσωπικότητα, τις δεξιότητες και το ιστορικό του συμμετέχοντα

·         Τις επιχειρηματικές και ηγετικές ικανότητες του υποψηφίου.

Οι 5 καλύτερες προτάσεις θα περάσουν στον τελικό.

 

Στάδιο 3 – Τελικός

Θα προγραμματιστεί ειδική εκδήλωση όπου θα ανακοινωθεί ο νικητής και θα χορηγηθεί η υποτροφία

 

Η Υποτροφία

Ο νικητής θα λάβει μια υποτροφία για το Singularity University Graduate Studies Program στο NASA Ames Park στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, αξίας US $30,000. Αυτό το διεπιστημονικό πρόγραμμα διάρκειας 10 εβδομάδων φέρνει σε επαφή επιχειρηματικούς ηγέτες με κορυφαίους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές από όλο τον κόσμο για να αναζητήσει λύσεις με στόχο την επίλυση ορισμένων από των πιο πιεστικών προβλημάτων του κόσμου.

Πότε

2 Δεκ 2012
Business Sector: