Διαγωνισμός "Οδύσσειες Καινοτομίας 2012"

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός "Οδύσσειες Καινοτομίας 2012", μια πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου, για τη βράβευση και υποστήριξη του καλύτερου επιχειρηματικού σχεδίου που βασίζεται σε ερευνητική καινοτομία. Ο διαγωνισμός "Οδύσσειες Καινοτομίας 2012" εστιάζει στη μεταφορά τεχνολογίας και την ανάπτυξη στρατηγικων εμπορευματοποίησής της μέσω της σύστασης τεχνοβλαστών που θα εγκατασταθούν καταρχάς στην Ελλάδα και αργότερα σε άλλες χώρες.

Σύντομη Περιγραφή Κεντρικής Ιδέας

Η ουσία του Διαγωνισμού είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας συστηματικής προσπάθειας στην οποία άνθρωποι, ιδέες και τεχνολικά "πρωτότυπα" θα αξιοποιηθούν ως "πρώτη ύλη" για την ίδρυση τεχνοβλαστών με τοπική καταρχάς παρουσία, αλλά και παγκόσμια προοπτική. Στόχος του Διαγωνισμού είναι ο εντοπισμός και η ενθάρρυνση δημιουργών της γνώσης, οι οποίοι μέσω της έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας έχουν τη δυνατότητα να γίνουν επιχειρηματίες καταρχάς στην Ελλαδα, ενώ ταυτόχρονα θα συνεργάζονται με επιχειρηματίες και επενδυτές, προκειμένου να καταρτίσουν και να αναπτύξουν επιχειρηματικές δραστηριότητες και σε άλλες χώρες.

Η Αποστολή

Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάστηκε μία ευέλικτη και αποτελεσματική διαδικασία μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθεί η συνεργασία επιλεγμένων επιστημόνων με καινοτόμες ιδέες με σκοπό τη στήριξη του μετασχηματισμού τους σε επιχειρηματίες. Η διαδικασία αυτή προβλέπει την επιλογή ανθρώπων και τεχνολογιών, την κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων, τη δικτύωση των ανθρώπων αυτών με μέντορες, επενδυτές και στρατηγικούς εταίρους, την αξιολόγηση και βράβευση των επιχειρηματικών σχεδίων και τη στέγαση των νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων καταρχάς στην Ελλάδα και αργότερα σε άλλες χώρες.

Ο Διαγωνισμός στηρίζεται από τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΔΑΣΤΑ), τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) της ΔΑΣΤΑ και το Γραφείο Διαμεσολάβησης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ο Διαγωνισμός περιλαμβάνει:

 • Συνάντηση μεσιτείας (matchmaking event) για τη δημιουργία 5 ομάδων αποτελουμένων από 4-5 άτομα η κάθε μία
 • Παρακολούθηση εντατικού κύκλου σεμιναρίων από τις ομάδες, διάρκειας περίπου 25 ωρών
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων με την καθοδήγηση μεντόρων (τεχνικών και οικονομολόγων)
 • Αξιολόγηση και βράβευση του καλύτερου επιχειρηματικού σχεδίου
 • Οικονομική στήριξη στη δημιουργία της νέας επιχείρησης (start up)

Στο διαγωνισμό μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή:

 • Ήδη σχηματισμένες ομάδες με συγκεκριμένη ιδέα.
 • Ομάδες που θα σχηματιστούν με τη μεσιτεία μας (matchmaking), βάσει του ενδιαφέροντος που θα εκδηλώσουν μεμονωμένα άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις, και που στη συνέχεια θα διαμορφώσουν από κοινού μία νέα ιδέα
 • Μέλη των ομάδων μπορεί να είναι Απόφοιτοι, Φοιτητές και μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδας και της αλλοδαπής με βασική προϋπόθεση ο συντονιστής της ομάδας είτε να έχει σχέση με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, είτε να κατάγεται ή να διαμένει στην Ήπειρο.

Στην πρώτη φάση του διαγωνισμού, οι ομάδες κρίνονται από μία μεικτή επιτροπή επιχειρηματιών και ακαδημαϊκών και προχωρούν στο επόμενο στάδιο τέσσερις ή πέντε ομάδες, βάσει του βαθμού καινοτομίας της πρότασης, της σαφήνειας στην περιγραφή και την τεκμηρίωση, της εφικτότητας υλοποίησης της ιδέας, της βιωσιμότητας της πρότασης, της εμπειρίας/ικανότητας της ομάδας και της εξωστρέφειας που παρουσιάζει.

Στη δεύτερη φάση, οι ομάδες που επιλέχθηκαν καλούνται να παρακολουθήσουν έναν εντατικό κύκλο σεμιναρίων επιχειρηματικότητας, κατά τη διάρκεια του οποίου θα εξετάσουν θέματα που επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα και θα έρθουν σε επαφή με ανθρώπους που επιχειρούν εξαιτίας της καινοτόμας ερευνητικής δραστηριότητας.

Στην τρίτη και τελευταία φάση, οι ομάδες καλούνται να συντάξουν με τη βοήθεια εξειδικευμένων μεντόρων ένα εφικτό επιχειρηματικό σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη τους όλες τις πληροφορίες και επισημάνσεις που αναδείχθηκαν στον κύκλο σεμιναρίων.

Το καλύτερο επιχειρηματικό σχέδιο θα βραβευτεί και θα λάβει χρηματικό έπαθλο, με την προϋπόθεση της εγκατάστασης της επιχείρησης, στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, το οποίο θα παρέχει επίσης προνομιακούς όρους εγκατάστασης.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τις 20 Ιανουαρίου 2012 έως 21 Μαΐου 2012 ως ακολούθως:

 • 20.01.2012 - 24.02.2012: Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο Διαγωνισμό
 • 20.01.2012 - 31.01.2012: Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για άτομα που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε συνάντηση μεσιτείας (matchmaking event) και δεν έχουν έτοιμη ομάδα.
 • 03.02.2012: Συνάντηση μεσιτείας (matchmaking event)
 • 02.03.2012: Ανακοίνωση των ομάδων που θα συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό
 • 09.03.2012 - 18.03.2012: Υλοποίηση εντατικού σεμιναριακού κύκλου μαθημάτων
 • 19.03.2012 - 25.04.2012: Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων
 • 25.04.2012: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής επιχειρηματικών σχεδίων
 • 26.04.2012 - 18.05.2012: Αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων
 • 21.05.2012: Απονομή βραβείων

Κριτήρια Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των αιτήσεων που θα υποβληθούν καθώς και των επιχειρηματικών σχεδίων που στη συνέχεια θα καταρτιστούν θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή η οποία θα απαρτίζεται από ακαδημαϊκούς και μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα συνεργαστεί με εμπειρογνώμονες αξιολογητές με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ιδεών/προτάσεων.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων είναι:

 • Βαθμός καινοτομίας επιχειρηματικών προτάσεων
 • Σαφήνεια και τεκμηρίωση
 • Εφικτότητα
 • Βιωσιμότητα
 • Εμπειρία και ικανότητες μελών της ομάδας
 • Εξωστρέφεια και δυνατότητα των επιχειρηματικών ιδεών για διείσδυση σε διεθνείς αγορές

Περισσότερες πληροφορίες για το Διαγωνισμό "Οδύσσειες Καινοτομίας 2012" βρίσκονται στο δικτυακό τόπο http://ok2012.uoi.gr.

Πότε

20 Ιαν 2012
Business Sector: