Διαγωνισμός Νεανικής Καινοτομίας & Δημιουργίας

Η πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Νεολαίας και της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς στοχεύει, κατά κύριο λόγο, στην ανάδειξη νεανικών καινοτομικών εγχειρημάτων που θα εμπνεύσουν το νεανικό -και όχι μόνο- κοινό παρά στην ανάδειξη των ίδιων των δημιουργών τους. Ωστόσο, η πρωτοβουλία έχει παράλληλα ως στόχο να βοηθήσει τους δημιουργούς που θέλουν η δουλειά τους να ακουστεί, που χρειάζονται υποστήριξη, συμπράξεις, αναγνώριση, δικτύωση.

Συμμετοχή

  • Οι δημιουργοί των υποψήφιων εγχειρημάτων θα πρέπει να είναι νέοι ηλικίας 15 έως 35 χρόνων
  • Τα εγχειρήματα θα πρέπει να έχουν ξεπεράσει το στάδιο της ιδέας και να βρίσκονται σε αυτό της υλοποίησης, να υπάρχει δηλαδή κάτι το απτό προς παρουσίαση
  • Τα εγχειρήματα μπορεί να αφορούν σε ένα καινοτομικό προϊόν, σε μια καινοτομική υπηρεσία ή ακόμη και σε μια καινοτομική πρακτική. Τα εγχειρήματα δηλαδή δεν περιορίζονται στο στενό επιχειρηματικό τομέα αλλά  μπορούν επίσης να συμμετέχουν και προσπάθειες με  Μη Κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση γίνεται με δύο τρόπους:

  1. Ψηφοφορία του κοινού
  2. Επιτροπή Καλών Πρακτικών, την οποία θα απαρτίζουν στελέχη από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, πανεπιστήμια καθώς και από την κοινωνία των πολιτών. Η σύνθεση της επιτροπής θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα.

Πότε

6 Φεβ 2011
Business Sector: