Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στην Υγεία «ΣΦΕΕ Innovation Project»

Το ΣΦΕΕ Innovation Project είναι ένας ανοιχτός διαγωνισμός του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Εταιρειών Ελλάδας σε συνεργασία με τους Industry Disruptors – Game Changers, με στόχο την επιβράβευση της καινοτομίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη καινοτόμων προτάσεων στο χώρο της Υγείας. Μέσα από την πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύονται ώριμα και καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια με τις περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας εφαρμογής, δυνατότητας εξέλιξης και μαζικής παραγωγής ή χρήσης.

Η ανταπόκριση της επιστημονικής κοινότητας, ο μεγάλος αριθμός συμμετοχών, η άρτια διαδικασία αξιολόγησης αλλά κυρίως το υψηλό ποιοτικό επίπεδο των προτάσεων, συνέβαλαν στη θεσμοθέτηση και εκ νέου διοργάνωση του Innovation Project για δεύτερη συνεχή χρονιά, καθώς και στο σχεδιασμό επιπρόσθετων δράσεων για την περαιτέρω ενίσχυση επιχειρηματικής υλοποίησης των υποβληθέντων προτάσεων.

Έτσι, παραμένοντας πιστοί στους στόχους της πρωτοβουλίας, θα διεξαχθεί το «ΣΦΕΕ Innovation Project 2.0».

Οι επιχειρηματικές προτάσεις που θα υποβληθούν προς αξιολόγηση θα πρέπει να χαρακτηρίζονται και να έχουν δημιουργηθεί με βάση:

  • Την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες
  • Την εξωστρέφεια
  • Την ελληνική προστιθέμενη αξία
  • Την ανταγωνιστικότητα στις διεθνείς αγορές
  • Τη βιώσιμη ανάπτυξη
  • Τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών
  • Την προβολή των δημιουργικών και παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας

Βραβεία

·  Χρηματικό έπαθλο: Το χρηματικό έπαθλο ύψους 50.000 ευρώ θα καταβάλλεται τμηματικά στους νικητές του διαγωνισμού, κατόπιν υποβολής εκ μέρους των νικητών προς τον ΣΦΕΕ περιοδικών εκθέσεων, στις οποίες θα περιγράφεται η πρόοδος που έχουν σημειώσει ως προς την εφαρμογή του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

·  Δυνατότητα συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων, πρόσβασης σε κέντρα εκπαίδευσης και έρευνας και ανάπτυξης, δικτύωσης για μεταφορά τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων μέσω στενής συνεργασίας με τις εταιρείες – μέλη του ΣΦΕΕ μέσω του ΣΦΕΕ Mentoring Team, καθώς και στο οικοσύστημα «εργαλείων» του ID-GC για στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Χρονοδιάγραμμα

Προθεσμία υποβολής συμμετοχών: 1 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Α’ φάσης: 15 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Β’ φάσης: 10 Οκτωβρίου 2014

Έναρξη Γ’ φάσης& Ανάδειξη τελικών νικητών: 10 -15 Νοεμβρίου 2014

Πότε

30 Ιουν 2014