Διαγωνισμός για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2015

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σας καλεί να συμμετάσχετε στο Διαγωνισμό για τα «Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2015», που απευθύνεται Μόνο σε Δημόσιους Φορείς. Στόχος του Διαγωνισμού, είναι η αναγνώριση και επιβράβευση της αριστείας των δημοσίων φορέων που προωθούν την επιχειρηματικότητα και τις μικρές επιχειρήσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Οι κατηγορίες Βραβείων στις οποίες μπορείτε να συμμετάσχετε, είναι οι εξής:

-  Προώθηση Επιχειρηματικότητας

-  Επένδυση στις Επιχειρηματικές Δεξιότητες

-  Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

-  Υποστήριξη στη Διεθνοποίηση της Επιχείρησης

-  Υποστήριξη της Ανάπτυξης των Πράσινων Αγορών και της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων

-  Βραβείο Υπεύθυνης και Συνολικής Επιχειρηματικότητας

Υπάρχουν δύο στάδια επιλογής:

-  1ο στάδιο (εθνικό): επιλογή από Επιτροπή που ορίζεται από το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας των προτάσεων που θα προκριθούν στο ευρωπαϊκό σκέλος του διαγωνισμού.

-  2ο στάδιο (ευρωπαϊκό): επιλογή από μια υψηλού επιπέδου Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή των καλύτερων συμμετοχών (shortlist).

Κάθε Κράτος Μέλος έχει το δικαίωμα να αποστείλει για συμμετοχή στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό έως δύο (2) υποψηφιότητες, από δύο (2) διαφορετικές κατηγορίες. Η καλύτερη πρόταση που θα επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή, θα βραβευθεί το Νοέμβριο 2015 κατά τη διάρκεια της Προεδρίας στην Ε.Ε. από το Λουξεμβούργο.

Αν εκπροσωπείτε εθνική, περιφερειακή ή τοπική αρχή ή σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που έχει συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομίας της περιοχής σας, σας καλούμε να καταθέσετε τις προτάσεις σας στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας το αργότερο έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015.

Ειδικότερα, οι αιτήσεις συμμετοχής για το διαγωνισμό πρέπει να αποσταλούν ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Πλατεία Κάνιγγος, Aθήνα, Τ.Κ. 101 81

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τα εθνικά σημεία επαφής:

ΟΛΓΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ / ΛΗΔΑ ΣΑΝΙΩΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Tel: +30 210 3893822 / +30 210 3893823
Fax: +30 210 3893911

NikolopoulouO@ggb.gr και Lsanioti@ggb.gr

 

Πότε

31 Ιαν 2015
Business Sector: 
Relevant Files: 
Binary Data
Binary Data