Διαγωνισμός για δημόσιους φορείς που προωθούν την επιχειρηματικότητα "Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2017"

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Βραβείων Προώθησης της Επιχειρηματικότητας είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θεσπίστηκε από τη Γενική Δ/νση Επιχειρήσεων το 2006 για να αναγνωρίσει και να επιβραβεύσει την αριστεία Δημοσίων Φορέων που προωθούν την επιχειρηματικότητα και τις μικρές επιχειρήσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Απώτερος στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η ανάδειξη του «τοπικού», είτε πρόκειται για σημείο – κέντρο λήψης αποφάσεων, είτε για πεδίο εφαρμογής πολιτικών. Επιλέξιμοι φορείς για συμμετοχή είναι εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα από οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ισλανδία, τη Σερβία και την Τουρκία που έχουν συμβάλλει στην ενίσχυση της οικονομίας της περιοχής τους.

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) δια της Διεύθυνσης Βιομηχανικής Πολιτικής, υλοποιεί τον θεσμό αυτό στην Ελλάδα από το 2006

  • δίνοντας τη δυνατότητα να προβληθούν οι επιτυχημένοι δημόσιοι φορείς και να ενθαρρυνθεί η επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη,
  • προβάλλοντας βέλτιστες πολιτικές και πρακτικές για την επιχειρηματικότητα,
  • ενημερώνοντας το κοινό σχετικά με την προστιθέμενη αξία της επιχειρηματικότητας και
  • ενθαρρύνοντας και παρέχοντας κίνητρα σε δυνητικούς επιχειρηματίες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θεσμό των Ευρωπαϊκών Βραβείων Προώθησης της Επιχειρηματικότητας, μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Για να υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής σας ηλεκτρονικά καθώς και για να ενημερωθείτε για τον διαγωνισμό και όλα τα πληροφοριακά έντυπα, πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα εθνικά σημεία επαφής:

ΟΛΓΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ / ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Tel: +30 210 3893822 / +30 210 3893913

Πότε

16 Ιουν 2017

Πού

Ελλάδα
Greece
GR