Διαγωνισμοί στο πλαίσιο του eSkills for Jobs 2016

Ανακοινώθηκε η έναρξη των ευρωπαϊκών διαγωνισμών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας eSkills for Jobs 2016, οι οποίοι πραγματοποιούνται ως συνέχεια της επιτυχημένης καμπάνιας eSkills for Jobs 2015, με στόχο την ανάδειξη και την επιβράβευση ανθρώπων, που διαθέτουν υψηλό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων και εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Φέτος, οι διαγωνισμοί περιλαμβάνουν τις παρακάτω 3 κατηγορίες:

Young digital talent:
Για νέους ηλικίας 16-25 ετών, που ενδιαφέρονται για το coding και την ανάπτυξη video game.
Outstanding digital skills developer
Για εκπαιδευτικούς, που συμμετείχαν στο 2ο γύρο του online εκπαιδευτικού προγράμματος “Developing Digital Skills in your Classroom” του European Schoolnet Academy.
Innovative App developer
Για νέους από όλα τα κράτη - μέλη της Ε.Ε. ηλικίας μεταξύ 18-35 ετών, που ενδιαφέρονται για το coding και την ανάπτυξη εφαρμογών.
Η προθεσμία για την υποβολή συμμετοχών σε όλες τις κατηγορίες λήγει την Κυριακή 31 Ιουλίου 2016.

eSkills for Jobs
Η ευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης eSkills for Jobs (Ψηφιακές δεξιότητες για την απασχόληση), η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά το 2015 και 2016, αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη των πολιτών να βελτιώσουν τις ψηφιακές δεξιότητες τους στην εργασία, ως απάντηση στην αυξανόμενη ζήτηση για εξειδικευμένους επαγγελματίες στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η οποία μέχρι σήμερα δεν ικανοποιείται, παρά τα υψηλά επίπεδα της ανεργίας στην Ευρώπη.
Η εκστρατεία είναι ευθυγραμμισμένη με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία “Grand Coalition for Digital Jobs”, μια πανευρωπαϊκή σύμπραξη πολλών ενδιαφερομένων εταίρων, που βοηθά στην αντιμετώπιση του ελλείμματος του αριθμού των Ευρωπαίων πολιτών με επαγγελματικές δεξιότητες ΤΠΕ και την αξιοποίηση της δυνατότητας δημιουργίας θέσεων εργασίας στον κλάδο ΤΠΕ.
Στην Ελλάδα, οι ενέργειες στο πλαίσιο της εκστρατείας eSkills for Jobs, (ημερίδες, workshops, on-line δράσεις, κ.λπ.) συντονίζονται από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).
Περισσότερες πληροφορίες για το eSkills for Jobs στην Ελλάδα, είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση eskills4jobs.gr και για την Ευρώπη, στη διεύθυνση: eskills4jobs.ec.europa.eu.
Επικοινωνία: Μύριαμ Βασιλειάδου, ΣΕΠΕ, myrvas@sepe.gr, τηλ.: 2109249540-1, fax: 2109249542. 

Πότε

31 Ιουλ 2016
Business Sector: