Διαβούλευση σχετικά με την εμπορική σχέση ΕΕ και Τυνησίας - Προθεσμία έως τις 22.02.2017

Στο πλαίσιο της διαδικασίας των εμπορικών διαπραγματεύσεων που ξεκίνησαν στην Τύνιδα τον Οκτώβριο του 2015 με στόχο το σχεδιασμό μιας Ολοκληρωμένης Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου ΕΕ-Τυνησίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσκαλεί όλους τους δυνητικά εμπλεκόμενους φορείς από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα  να υποβάλουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους σε ερωτηματολόγιο σχετικά με την συμφωνία ΕΕ-Τυνησίας.

Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=225) και οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν εμπειρία επιχειρηματικής δραστηριότητας και ασκούν οικονομικές συναλλαγές με την Τυνησία  μπορούν να αποστείλουν τα σχόλια τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: TRADE-CONSULTATION-EU-TUNISIA-DCFTA@ec.europa.eu έως τις 22 Φεβρουαρίου 2017.

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις τεχνικού περιεχομένου που αφορούν στο εμπόριο αγαθών και σχετίζονται για παράδειγμα με τους κανόνες καταγωγής, τον ανταγωνισμό, τις τελωνειακές διαδικασίες, την ενέργεια, την ύπαρξη υγειονομικών και φυτουγιειονομικών μέτρων, καθώς και την καταγραφή τεχνικών εμποδίων (μέσα εμπορικής άμυνας, αντιντάμπινγκ, αντεπιδοτήσεις, διασφαλίσεις) κατά τις εμπορικές συναλλαγές με την Τυνησία. Γίνεται ακόμη αναφορά στο εμπόριο υπηρεσιών και στις επενδύσεις με  κανονιστικής φύσεως ερωτήματα που καταγράφουν τα εμπόδια στην εμπορική επιχειρηματικότητα (αδειοδότηση επιχειρήσεων,  διαφάνεια και διακρίσεις στο θεσμικό πλαίσιο της Τυνησίας), θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και ειδικότερα θέματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη ασυμμετριών ως προς το κόστος εισόδου σε νέες αγορές και την πρόσβαση σε πληροφόρηση σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις που διαθέτουν περισσότερους πόρους.

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η καλύτερη δυνατή άντληση πληροφοριών και η συλλογή πραγματικών επιχειρηματικών πρακτικών με την Τυνησία, έτσι ώστε να γίνει ορθή  καταγραφή των συμφερόντων όλων των οικονομικών φορέων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθορίσει αποτελεσματικότερα τις προτεραιότητες της Ολοκληρωμένης Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου της ΕΕ με την Τυνησία.

Πότε

22 Φεβ 2017

Πού

EU
Τυνησία
TN