Δημόσια Διαβούλευση της Ε.Ε. σχετικά με την εμπορική σχέση της ΕΕ με τις χώρες MERCOSUR (Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Παραγουάη και Βενεζουέλα)

Στο πλαίσιο τακτικών διαβουλεύσεων για τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής εμπορικής πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσκαλεί τους φορείς βιομηχανικής πολιτικής και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να καταθέσουν τις απόψεις τους σε ερωτηματολόγιο  σχετικά με τον εμπορικό πυλώνα της Συμφωνίας Σύνδεσης της ΕΕ- MERCOSUR.

Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου της http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm και οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν εμπειρία επιχειρηματικής δραστηριότητας στις χώρες MERCOSUR (Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Παραγουάη και Βενεζουέλα), μπορούν να αποστείλουν τα σχόλια τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: trade-industry@ec.europa.eu  έως τις 3 Οκτωβρίου 2016.

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει τεχνικές ερωτήσεις όπως πχ. ροές εμπορίου και ευκαιρίες, τελωνειακές διαδικασίες, κανόνες καταγωγής, προδιαγραφές και τεχνικοί κανονισμοί, μέτρα εμπορικής άμυνας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και αποσκοπεί στο να συνδράμει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχοντας πληροφορίες που θα συμβάλουν στον καθορισμό των προτεραιοτήτων της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ με τις χώρες της MERCOSUR. Επιπλέον, θα λειτουργήσει θετικά στην επίλυση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τα εμπορικά συμφέροντα της ΕΕ και των χωρών της MERCOSUR κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Για περισσότερες διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν ερώτημα στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση (trade-industry@ec.europa.eu) γράφοντας ως θέμα «Questionnaire on Mercosur».

Πότε

3 Οκτ 2016
Business Sector: