Δημόσια Διαβούλευση της Ε.Ε. σχετικά με την ελεύθερη ροή δεδομένων στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά με τίτλο "Building a European Data Economy" 10.01.2017-26.04.2017

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής για την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά "Digital Single Market strategy" αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα δεδομένα για την οικονομία και την επιχειρηματικότητα και ξεκινάει δημόσια διαβούλευση με τίτλο "Building a European Data Economy" κατά την περίοδο 10.01.2017-26.04.2017 με σκοπό να διερευνήσει τα εμπόδια της ελεύθερης ροής δεδομένων για την επίτευξη της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να συνεισφέρετε στην παρούσα διαβούλευση, συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση της μελλοντικής ευρωπαϊκής πολιτικής.

Πότε

26 Απρ 2017

Πού

Brussels
Greece
GR
Business Sector: