Βραβεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας - Social Business Excellence Awards

Τα Βραβεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Social Business Excellence Awards θεσμοθετούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με σκοπό να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια υφιστάμενων ή υπό ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, ο νέος θεσμός στοχεύει:
Στην παρότρυνση συμμετοχής στην νέα εναλλακτική μορφή επιχειρηματικότητας, την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, με την ανάδειξη έμπειρων αλλά και νέων κοινωνικών επιχειρηματιών που αναπτύσσουν καινοτόμες ιδέες προς όφελος της κοινωνίας.

  • Στην αναγνώριση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ως βασικού πυλώνα για την αύξηση της απασχόλησης και απάντηση στα προβλήματα της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
  • Στην στήριξη της δημιουργικής επιχειρηματικότητας που συνδυάζει την παραγωγή της οικονομικής υπεραξίας, με τον μετρήσιμο κοινωνικό αντίκτυπο.
  • Στην ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύωσης, ανάμεσα σε νέους κοινωνικούς επιχειρηματίες, φορείς καινοτομίας, θεσμικούς φορείς, μεγάλες επιχειρήσεις και μέλη της επενδυτικής κοινότητας.

Ο διαγωνισμός θα αναδείξει κοινωνικές επιχειρήσεις (υφιστάμενες και υπό ίδρυση) που υπηρετούν αποτελεσματικά και βιώσιμα, το «double bottom line» κάθε κοινωνικής επιχείρησης, δηλαδή:

  • Τη δημιουργία οικονομικής υπεραξίας
  • Την επίτευξη ενός μετρήσιμου κοινωνικού σκοπού.

Στο διαγωνισμό αναμένεται να συμμετέχουν επιχειρηματικά σχέδια από μια σειρά τομέων δραστηριότητας, μεταξύ των οποίων οι νέες τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, το Περιβάλλον, οι υπηρεσίες Φροντίδας  Ηλικιωμένων και Παιδιών, ο Πολιτισμός, ο Τουρισμός κ.λπ.

Στο site υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για τους κανόνες και το χρονοδιάγραμμα.

Πότε

30 Ιουν 2014
Business Sector: