Description

Δραστηριοποίηση-Άξονες
Η εταιρία Alpha ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ  αποτελεί μια περιφερειακή ισχυρή εταιρία υψηλής τεχνολογίας με τρεις κύριους άξονες δραστηριοποίησης:

 • Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων πληροφορικής (system integration)
 • Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών (service integration)
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογών λογισμικού (software integration)

Πιστοποίηση - Πεδίο
Σχεδίαση, ανάπτυξη, παραγωγή, διάθεση
και  διακίνηση ολοκληρωμένων μηχανογραφικών και  τηλεπικοινωνιακών λύσεων και πωλήσεις, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη υπολογιστικών και επικοινωνιακών προϊόντων.

Από το 2003 εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας στους πελάτες της κατά το πρότυπο ISO9001/2000, ενώ από το ξεκίνημά της εφάρμοσε διαδικασίες CRM διαχείρισης των πελατών της.

Μικρή Ιστορία
1998 Έναρξη – νέοι επιστήμονες με καταγωγή από την Θράκη

1998 Συνεργασία με Forthnet και πρώτος κόμβος Αλεξανδρούπολη

1999 Κατάστημα Λιανικής στο κέντρο @Shop για το σπίτι και το γραφείο

2002 Ανάπτυξη Πακέτων Λογισμικού για ΜΜΕ Επιχειρήσεις

2003 Πιστοποίηση κατά ISO9001 και Microsoft Certified Partner

2004 Ηλεκτρονικό Κατάστημα www.axd.gr

2007 Πανελλαδικά 1ο κατάστημα Forthnet Broadband Shop

2008 Υποκαταστήματα Ορεστιάδα και Κομοτηνή μαζί με Forthnet Shop

2009 Νέες Υπηρεσίες OnLine Support για όλους τους πελάτες Έβρου και Ροδόπης

2010 Τεχνική Υποστήριξη 24/7 Δικτύου Οπτικών Ινών για τη Θράκη

Mια από τις πιο υποσχόμενες και δυναμικές εταιρίες με πλούσιο πελατολόγιο και σημαντικά οικονομικά στοιχεία (Κύκλος Εργασιών 2Μ € - Συνεργάτες: 30 άτομα)

Φιλοσοφία και Σκοπός της Alpha είναι:
«Να κάνουμε ευκολότερη την ζωή των ανθρώπων μέσα από την τεχνολογία, τις επικοινωνίες και την πληροφορική»

Ο σκοπός μας εκπληρώνεται με:

 • Την ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων και προτάσεων για να κάνουμε πιο εύκολη και εύχρηστη την τεχνολογία.
 • Περιέργεια και αγάπη για το αντικείμενό μας καθημερινά.
 • Το να περνάμε το μήνυμα και τις δυνατότητές μας σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, επαγγελματίες και ιδιώτες στην περιοχή της Θράκης που εργαζόμαστε και δραστηριοποιούμαστε.
 • Την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας των συνεργατών μας για να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή χρήση της τεχνολογίας.
 • Το να διαχέουμε την πληροφορία και τη γνώση μεταξύ της ομάδας και του συνόλου των πελατών και συνεργατών μας.
 • Το να γινόμαστε καθημερινά χρήστες και μαθητές των πληροφοριακών συστημάτων.
 • Το να αυτοοργανωνόμαστε ως σύνολο τεχνικής και πληροφορικής ομάδας προσθέτοντας καθημερινές εμπειρίες.

Προσωπικό
Πιστεύουμε βαθιά ότι εργαζόμαστε με συστήματα και όχι απλά με μεμονωμένα υλικά και προγράμματα. Θεωρούμε το άριστα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό μας ως την σημαντικότερη επένδυσή μας. Πιστεύοντας ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο σημαντικότερος παράγοντας στην επιτυχία μιας εταιρείας, διαθέτουμε προσωπικό με πνεύμα ομαδικότητας, πολυετή εμπειρία και υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκής εκπαίδευσης στο χώρο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.

Συνεργασίες
Με όλες τις εταιρίες τεχνολογίας παρέχοντας υψηλές υπηρεσίες (συμβουλευτικές, τεχνικές), ενώ παράλληλα καταρτίζει με προδιαγραφές και πιστοποιήσεις το προσωπικό της.

Τεχνογνωσία - Λογισμικό
Η εταιρία έχει αναπτύξει εύχρηστα προϊόντα λογισμικού:

 • Ανάλυση, μελέτη και σχεδιασμό εφαρμογών σε κάθετες αγορές
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση με σύγχρονες τεχνολογίες
 • Παροχή εκπαίδευσης, υποστήριξης και τεκμηρίωσης

Προϊόντα με εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα είναι:

ClubLogic Διαχείριση Πολυχώρων - Γυμναστηρίων, Transport Μεταφορικών Γραφείων, Διαχείριση ΔΕΗ για ΟΤΑ, Alpha Εμπορική Διαχείριση, Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο, Ηλεκτρονικό Ληξιαρχείο για ΟΤΑ, Σύλλογος, Υπηρεσίες Τηλεματικής Ιατρικής (www.perka.gr)

Ενώ παράλληλα διατηρεί το μεγαλύτερο ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών πληροφορικής σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (www.a-shop.gr, www.axd.gr)

Πελάτες
Θέλουμε να είμαστε σύμβουλοι και συνεργάτες του κάθε μας πελάτη. Χτίζουμε και πιστεύουμε ισχυρά σε μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες μας, στοχεύοντας στην «ταχύτερη απόσβεση» της επένδυσής του στα πληροφοριακά συστήματα και στην παραγωγή προστιθέμενης αξίας σε κάθε συναλλαγή τους.

Informations

Group info
Company Founded: 
22 years 8 months πριν
Phone: 
(+30)2551038444

Location

Alpha Πληροφορική ΑΕ posts

There is no content in this group.

Group Membership

Group Members

stathis

Alpha Πληροφορική ΑΕ forum posts

There is no content in this group.

Create content Group Owner

Related companies

Σελίδες