Description

Τι είναι η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας:

Το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης φιλοδοξεί να υποστηρίξει τους φοιτητές και πτυχιούχους του, που επιθυμούν να αποκτήσουν επιχειρηματική κουλτούρα, υποστηρίζοντας σπουδαστές, επιχειρηματίες και επιχειρήσεις στο να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν επιτυχημένες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Το πρόγραμμα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, που χρηματοδοτείται από την ΕΕ και Εθνικούς Πόρους μέσω του ΕΠΕΔΒΜ, οργανώνεται και εκτελείται από το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Στοχεύει να εκπαιδεύσει, να καθοδηγήσει και να υποστηρίξει άτομα που επιθυμούν να αναλάβουν νέες καινοτόμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.
Μερικές από τις προβλεπόμενες δραστηριότητες είναι:
1. Σειρά από μαθήματα που εστιάζονται στην επιχειρηματικότητα
2. Υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων
3. Η ανάπτυξη νέων μεθόδων παρακίνησης και πληροφόρησης υποψήφιων επιχειρηματιών
4. Απονομή βραβείων επιχειρηματικότητας στους σπουδαστές που θα εκπονήσουν τα καλύτερα επιχειρηματικά σχέδια στα πλαίσια σχετικού διαγωνισμού.

Σε ποιούς απευθύνεται:
Σε όλους τους σπουδαστές του ΑΤΕΙΘ.
Τα μαθήματα ανήκουν στα «Επιλογής Υποχρεωτικά» ή στα «Προαιρετικά» μαθήματα του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων.

Στόχος των Μαθημάτων:
Να εφοδιάσει τους σπουδαστές με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να ξεκινήσουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε με τη δική τους ατομική επιχείρηση ή εταιρία.

Οργάνωση Μαθημάτων:
Τα μαθήματα «Επιχειρηματικότητα Ι» και «Επιχειρηματικότητα ΙΙ» διεξάγονται σε δύο ομάδες σπουδαστών, ταυτόχρονα για όλα τα Τμήματα του Ιδρύματος, στα οποία δεν πραγματοποιούνται τα αντίστοιχα μαθήματα.

Χώρος Διεξαγωγής:
Τα θεωρητικά μαθήματα θα διεξάγονται στην αίθουσα 108 του Τμήματος Μάρκετινγκ, στον πρώτο όροφο του κεντρικού διαδρόμου του ΤΕΙ. Τα εργαστηριακά σε εργαστήριο του Τμήματος Λογιστικής.

Οργάνωση Διδασκαλίας:
Η διδασκαλία του μαθήματος «Επιχειρηματικότητα Ι» πραγματοποιείται σε τρίωρα μαθήματα διάρκειας δεκατριών εβδομάδων.
Οι θεματικές ενότητες είναι:

  • Εισαγωγή στην οικονομία,
  • Διοίκηση Επιχειρηματικών μονάδων,
  • Marketing και
  • Χρηματοοικονομικά.

Επίσης προβλέπεται ανάθεση εργασιών σε μία από τις παραπάνω ενότητες, οι οποίες, εφόσον αξιολογηθούν από τον αντίστοιχο διδάσκοντα, μπορούν να προσαυξήσουν την τελική βαθμολογία μέχρι και τρεις μονάδες. Η τελική εξέταση θα είναι γραπτή, με ερωτήματα κυρίως πολλαπλής επιλογής. Η ενεργή και τακτική συμμετοχή στα μαθήματα και όχι η απλή παρουσία, κατά την κρίση του διδάσκοντα, επηρεάζει την τελική βαθμολογία του μαθήματος. Μαθήματα που χάνονται, αναπληρώνονται σε συνεννόηση με τον αντίστοιχο διδάσκοντα. Στην αρχή του εξαμήνου διανέμεται χρονοδιάγραμμα των μαθημάτων και μέσα στην τρίτη εβδομάδα διανέμονται διδακτικές σημειώσεις. Επιπλέον προτείνεται βιβλίο, για τον εμπλουτισμό των γνώσεων, πρόσθετο στην εξεταστέα ύλη. Οι σπουδαστές που θα παρακολουθήσουν επιτυχώς το μάθημα, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το μάθημα «Επιχειρηματικότητα ΙΙ» το οποίο θα έχει εργαστηριακή μορφή και θα χωρίζεται σε δύο βασικές θεματικές ενότητες. Η πρώτη αφορά την εκπόνηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου και η δεύτερη διαπραγματεύεται θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου.
Για τα παραρτήματα του Ιδρύματος, αλλά και για όποιον φοιτητή το επιθυμεί, το μάθημα της "επιχειρηματικότητας Ι" θα πραγματοποιείται και ηλεκτρονικά με την χρήση εργαλείων τηλεεκπαίδευσης.
Οι σπουδαστές που θα ολοκληρώσουν τον κύκλο των δύο μαθημάτων, θα έχουν την δυνατότητα να εκπονήσουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο, που θα έχει ως σκοπό την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας που θα αξιοποιεί τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν από τις σπουδές τους, με τη βοήθεια ενός ειδικά εκπαιδευμένου «Μέντορα», που θα προέρχεται από το χώρο των επιχειρήσεων και ταυτόχρονα θα κατέχει τους ακαδημαϊκούς τίτλους που να του επιτρέπουν τη σύνθεση των σπουδών με την εμπειρία. Παράλληλα, για την υλοποίηση του επιχειρηματικού τους σχεδίου, θα έχουν εξειδικευμένη καθοδήγηση από το Γραφείο Διασύνδεσης, στο οποίο πρόκειται να λειτουργήσει και ανάλογη υπηρεσία, στελεχωμένη από εξειδικευμένους επιστήμονες, καθώς και από άλλους συνεργαζόμενους φορείς επιχειρηματικότητας, όπως οι Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας, οι Αναπτυξιακές Εταιρίες, τα Κέντρα Επιχειρηματικής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ, φιλοξενούμενα από τα Επιμελητήρια) καθώς και από Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς.
Οι φοιτητές του Ιδρύματος έχουν επίσης τη δυνατότητα να συμμετέχουν στον ετήσιο διαγωνισμό επιχειρηματικής ιδέας που διοργανώνεται από την Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

Τι κερδίζω ως σπουδαστής:
1. Μειώνω τον επιχειρηματικό κίνδυνο (ρίσκο) εφόσον σκέπτομαι να κάνω δική μου δουλειά.
2. Αποκτώ γνώσεις και δεξιότητες που θεωρούνται σημαντικές στην αγορά.
3. Συναναστρέφομαι και επικοινωνώ με επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων, αποκομίζοντας σημαντικές εμπειρίες.
4. Αποκτώ γνωριμίες με επενδυτές και στο χέρι μου είναι να τους αποδείξω την αξία μου και να τους πείσω ότι η συνεργασία τους μαζί μου θα είναι επωφελής για όλους.
5. Δημιουργώ αξιόλογο βιογραφικό σημείωμα, που είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν ενδεχόμενοι συνεργάτες και χρηματοδότες.
6. Γνωρίζομαι με άλλα άτομα που έχουν τις ίδιες φιλοδοξίες και ενδιαφέροντα με εμένα.
7. Εμπλουτίζω το προσάρτημα του πτυχίου μου με τα μαθήματα επιχειρηματικότητας που έχω παρακολουθήσει.

Informations

Group info
Phone: 
2310791480

Location

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης posts

There is no content in this group.

Group Membership

Group Members

cchristos

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης forum posts

There is no content in this group.

Create content Group Owner

Related companies

Σελίδες