Description

Τι είναι η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας;

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) είναι μια καινοτομική δομή του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.-Θ.) και αποτελεί μια προσπάθεια για τη συνένωση, τη μετεξέλιξη και τον εξορθολογισμό όλων των δομών του που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία των σπουδαστών και τη σύνδεση με την αγορά εργασίας. Η Δ.Α.ΣΤΑ. μέσω της επιτροπής διοίκησης (Συντονιστική Επιτροπή) και τις δύο επικουρικές επιτροπές (Ιδρυματική και Συμβουλευτική Επιτροπή), υλοποιεί το όραμα και αναπτύσσει τη στρατηγική του Α.Τ.Ε.Ι.-Θ. για τη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας, μεριμνώντας για την βιώσιμη και συντονισμένη προσέγγιση των επιμέρους δομών και πολιτικών του Α.Τ.Ε.Ι.-Θ. Επίσης, μέσα από τις δράσεις και ενέργειες της Δ.Α.ΣΤΑ. γίνεται πράξη ο στόχος για την αξιολογική αναβάθμιση του Ιδρύματος στα πρότυπα που ισχύουν από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π).

Η Δ.Α.ΣΤΑ. αναλαμβάνει το συντονισμό, τον προγραμματισμό και την εποπτεία των συνεργαζόμενων πράξεων, όπως είναι το Γραφείο Διασύνδεσης (Γ.Δ.), το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Γ.Π.Α.) και η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Μ.Κ.Ε.), υιοθετώντας το σύνθημα "we are here to serve, we are here to connect!", στις αποφάσεις και τις ενέργειες των στελεχών της και στεγάζεται σε εγκαταστάσεις που παραχωρήθηκαν από το ίδιο το ίδρυμα προκειμένου να καλυφθούν με επιτυχία οι αυξημένες απαιτήσεις όλων των χρηστών των υπηρεσιών του Γραφείου.

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας ιδρύθηκε με Απόφαση του Συμβουλίου του A.Τ.Ε.Ι.-Θ., σύμφωνα με την Πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 2786/03-03-2009 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2007-2013», συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους και ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 1/9/2010.

Στόχοι Δ.Α.ΣΤΑ.

Στόχοι της Δομής είναι η αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας, η βελτιστοποίηση του συντονισμού και της διαχείρισης καθώς και η διεύρυνση και ενίσχυση της δικτύωσης με άλλα ιδρύματα, την αγορά εργασίας και τους πιστοποιημένους φορείς προώθησης της απασχόλησης.

Μέσα από τη δομή της Δ.Α.ΣΤΑ., οι σπουδαστές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, τελειόφοιτοι, απόφοιτοι) μπορούν να συμμετέχουν στις δράσεις των επιμέρους πράξεων και να χτίσουν τις σχέσεις τους με την αγορά εργασίας, πάντα με κεντρικό άξονα το Α.Τ.Ε.Ι.-Θ. Συγχρόνως, το ίδιο το Α.Τ.Ε.Ι.-Θ., μέσα από πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει, ανοίγεται σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, δημιουργώντας σταθερές, διαχρονικές σχέσεις και συνεργασίες σε όλα τα επίπεδα των εσωτερικών του δομών. Μέσα από το όλο εγχείρημα διασφαλίζεται ότι η σχέση που αναπτύχθηκε σε όλη τη διάρκεια των σπουδών μεταξύ του φοιτητή και του Ιδρύματος είναι συνεχής και αμοιβαία, καθιστώντας τον ίδιο τον φοιτητή ενήμερο και σε πολλές περιπτώσεις κοινωνό των νέων πρωτοβουλιών του Ιδρύματος που τον ανέδειξε.

Η Δ.Α.ΣΤΑ. για τους Φοιτητές – Αποφοίτους:

 • Συνδέει τις δομές των Γ.Δ., Γ.Π.Α., της Μ.Κ.Ε. δημιουργώντας ένα "One Stop Shop" όσον αφορά επαγγελματικές αναζητήσεις και προοπτικές.
 • Εξοικονομεί χρόνο και πόρους για την πρόσβασή τους στην πληροφορία.
 • Φέρνει ανθρώπους της αγοράς μέσα στον χώρο των φοιτητών (Ημέρες Καριέρας του Α.Τ.Ε.Ι.-Θ.).
 • Βοηθάει στην δημιουργία "spinoff" εταιρειών μέσα από καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες που με τη σειρά τους θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.
 • Διασυνδέει τους απόφοιτους με τρόπο δομημένο και συνεχή, ενημερώνοντάς τους και μετά την αποχώρησή τους από τον φυσικό χώρο του Ιδρύματος για θέσεις εργασίας.

Η Δ.Α.ΣΤΑ. για το Ίδρυμα:

 • Προβάλει και δημοσιοποιεί τους ανθρώπους και το έργο του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.-Θ. βοηθώντας και στην διεθνοποίησή του.
 • Παράγει δυναμισμό και κινητοποίηση μέσα στο Ίδρυμα, που μετουσιώνεται σε δράσεις προς όφελος των φοιτητών (π.χ. πρόταση για υλοποίηση Ημέρας Καριέρας σε συνδυασμό με ημέρα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και σε συνεργασία με άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα).
 • Βοηθάει στην τεκμηριωμένη, βάσει στοιχείων και αναλύσεων, μελλοντική στόχευση των δράσεών του Α.Τ.Ε.Ι.-Θ.

Η Δ.Α.ΣΤΑ. σε Εθνικό Επίπεδο

 • Ενισχύει την προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, την ανθρωπιστική διάσταση του «ευ επιχειρείν», την πολιτισμική ανταλλαγή.
 • Μεταφέρει τεχνογνωσία και επιχειρηματικές ιδέες από το εξωτερικό στην Ελλάδα, και από περιοχή σε περιοχή.
 • Ενισχύει θεσμικά ενέργειες εθελοντισμού και φιλανθρωπίας, αναδεικνύοντας την κοινωνική ευαισθησία των ανθρώπων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Συνδράμει στην σύγκλιση των στόχων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. στον τομέα της έρευνας και τεχνολογίας.

Informations

Group info
Phone: 
(+30)2310013480

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης posts

There is no content in this group.

Group Membership

Group Members

sstergiopoulou

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης forum posts

There is no content in this group.

Create content Group Owner