Κυβερνητικοί ή Δημόσιοι Φορείς

Πέμπτη, 28 Ιανουάριος, 2016 - 13:21

Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας απευθύνεται σε υποψήφιους που επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση (οποιοδήποτε είδος μικρής ή μεσαίας επιχείρησης) καθώς και σε επιχειρήσεις που τελούν ήδη εν λειτουργία, και έχει διάρκεια εκπαίδευσης 4 μηνών . Το πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν στους επιλεγέντες συμμετέχοντες.

Τετάρτη, 19 Νοέμβριος, 2014 - 11:00

Οι αρμοδιότητες του ΚΕ.ΣΥ.Π. :

· Η υποστήριξη σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας.

·Η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και προσανατολισμού σε μαθητές/μαθήτριες , γονείς και νέους/νέες έως 25 ετών στους χώρους του ΚΕ.ΣΥ.Π..

Τρίτη, 4 Νοέμβριος, 2014 - 11:41

The Hellenic Industrial Property Organisation is the only legally qualified institution for the protection of inventions and industrial designs. It also provides technological information from worldwide patent databases.

Τρίτη, 4 Νοέμβριος, 2014 - 11:23

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση Ευρεσιτεχνιών και Βιομηχανικών Σχεδίων. Επίσης, παρέχει τεχνολογική πληροφόρηση από δημοσιευμένα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας μέσα από διεθνείς βάσεις δεδομένων.

Δευτέρα, 4 Αύγουστος, 2014 - 13:34

PRAXI Network has been established as a strategic partnership of the industrial and research communities in Greece with the main aim to support the competitiveness of the Greek SMEs and RTOs through the bridging the gap between research and market, through technology

Πέμπτη, 31 Ιούλιος, 2014 - 16:09
Τετάρτη, 13 Φεβρουάριος, 2013 - 09:38

Το έργο «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.

Πέμπτη, 10 Ιανουάριος, 2013 - 22:58
Activemms Bulk Sms System

Η υπηρεσία μας είναι ένας πολύ οικονομικός και άμεσος τρόπος επικοινωνίας με τους ήδη υπάρχοντες πελάτες και φίλους σας καθώς και ένας πολύ ωραίος τρόπος προσέγγισης νέων πιθανών πελατών με εντυπωσιακά αποτελέσματα, απαιτώντας χαμηλή επένδυση σε χρόνο και ακόμα χαμηλότερη σε χρήματα, στέλνοντας μεμονωμένα ή ομαδικά SMS!

Πέμπτη, 6 Δεκέμβριος, 2012 - 12:35

The Chamber of Ioannina (unified commerce-industry & professions-crafts) is a obligatory, integral and independent union of private and legal entities, which practice commercial activity in the Prefecture of Ioannina, it comprises a Legal Entity of Public Law and is under the repressive administrative supervision of the Minister of Development. 

Πέμπτη, 6 Δεκέμβριος, 2012 - 11:54

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων είναι το αρχαιότερο Επιμελητήριο της Διοικητικής Περιφέρειας της Ηπείρου και συστάθηκε το 1919 με τον Ν.184/14 (ΦΕΚ. 4/Α/78/12.4.1919). Λειτούργησε ως μικτό Επιμελητήριο (Εμποροβιομηχανικό και Επαγγελματοβιοτεχνικό) από το 1919 μέχρι το 1933 με την επωνυμία «Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηπείρου», με ζώνη ευθύνης και τους 4 Νομούς της Ηπείρου.

Παρασκευή, 20 Ιανουάριος, 2012 - 10:04

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει σαν κύριο σκοπό την ενθάρρυνση της επιχειρηματικής σκέψης και κουλτούρας στους φοιτητές και αποφοίτους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Τρίτη, 20 Δεκέμβριος, 2011 - 12:10

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Καβάλας είναι μια εκ των τριών πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007 - 2013».

Στόχος της πράξης Δ.Α.ΣΤΑ. είναι η μεγιστοποίηση των συνεργειών και η αξιοποίηση οικονομικών κλίμακας, η βελτιστοποίηση του συντονισμού και της διαχείρισης καθώς και η διεύρυνση και η ενίσχυση της δικτύωσης με άλλα ιδρύματα, την αγορά εργασίας και τους πιστοποιημένους φορείς προώθησης της απασχόλησης.

Σάββατο, 29 Οκτώβριος, 2011 - 08:41

Στόχος της Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας των φοιτητών και φοιτητριών του Πολυτεχνείου Κρήτης στην κατεύθυνση ανάπτυξης του επιχειρηματικού πνεύματος, των δεξιοτήτων διαχείρισης διαδικασιών οργάνωσης και διοίκησης μονάδων και της εξοικείωσης σε θέματα ανάπτυξης επιχειρήσεων, προώθησης καινοτομίας, έρευνας και τεχνολογίας.

Τρίτη, 18 Οκτώβριος, 2011 - 15:23

Αποστολή της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου είναι η προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος και η καλλιέργεια της επιχειρηματικής κουλτούρας στους φοιτητές, τους αποφοίτους, το προσωπικό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και της ακαδημαϊκής κοινότητας ευρύτερα. Στο πλαίσιο αυτό παρέχεται πληροφόρηση, καθοδήγηση και υποστήριξη για την ενθάρρυνση και στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Τρίτη, 27 Σεπτέμβριος, 2011 - 13:07

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πολυτεχνείου Κρήτης αποσκοπεί στην αποκρυστάλλωση του οράματος, την ανάπτυξη και υλοποίηση της στρατηγικής του ιδρύματος για τη σύνδεσή του και κυρίως των αποφοίτων του, με την αγορά εργασίας.

Παρασκευή, 24 Ιούνιος, 2011 - 15:06

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς προωθεί την ανάπτυξη δυναμικών συνερ­γασιών και την εξυπηρέτηση τεσσάρων πόλων: των Φοιτητών και Αποφοίτων του Πανεπιστημίου, του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου, των Επιχειρήσεων, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και οργανισμών και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τρίτη, 7 Ιούνιος, 2011 - 09:45

Τι είναι η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας;

Πέμπτη, 2 Ιούνιος, 2011 - 13:31

Τι είναι το Γραφείο Διασύνδεσης;

Πέμπτη, 26 Μάιος, 2011 - 09:22

Τι είναι η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας:

Το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης φιλοδοξεί να υποστηρίξει τους φοιτητές και πτυχιούχους του, που επιθυμούν να αποκτήσουν επιχειρηματική κουλτούρα, υποστηρίζοντας σπουδαστές, επιχειρηματίες και επιχειρήσεις στο να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν επιτυχημένες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Τετάρτη, 18 Μάιος, 2011 - 17:42

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προσπαθεί, μέσα από τα προγράμματα εκπαίδευσης και αρωγής στην επιχειρηματικότα, να βοηθά τους φοιτητές να κατανοήσουν τις ευκαιρίες, τις προοπτικές και τη δυνατότητα προσφοράς στην κοινωνία μέσα από επιχειρηματικές και καινοτομικές προσπάθειες και να αναπτύξουν τις απαιτούμενες ικανότητες και την αυτοπεποίθηση για να φέρουν τις προσπάθειες αυτές εις πέρας με επιτυχία. 

Παρασκευή, 29 Απρίλιος, 2011 - 16:45

The Innovation and Entrepreneurship Unit of the Athens University of Economics and Business aims to develop the entrepreneurial spirit of the academic community and encourage and support entrepreneurship in its early stages. It is the culmination of previous initiatives of the University to include entrepreneurial education in its curriculum, parallel to its focus on business management.

Παρασκευή, 29 Απρίλιος, 2011 - 16:39

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σκοπό έχει την καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος και την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας μέσα από την παροχή υποστήριξης και υλικού καθώς και τη διάθεση κατευθύνσεων προς τις κατάλληλες πηγές πληροφόρησης και προς τους φορείς υποστήριξης νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Πέμπτη, 21 Απρίλιος, 2011 - 11:50

Στην Ειδική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Πόρων υπάγεται η  Ειδική Υπηρεσία που διαχειρίζεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" (Ε.Π. ΕΚΔιΒιΜ) του ΕΣΠΑ. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» χρηματοδοτεί δράσεις για:

Πέμπτη, 21 Απρίλιος, 2011 - 10:53

Το Ινστιτούτο Νεολαίας είναι ΝΠΙΔ το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Στους σκοπούς του Ινστιτούτου Νεολαίας περιλαμβάνονται: η τεχνολογική και επιστημονική υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, η εκπόνηση ειδικών ερευνών και μελετών, η ανάπτυξη και διαχείριση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Πέμπτη, 21 Απρίλιος, 2011 - 10:33

The Institute for Youth is a private legal entity, which is supervised by the Minister of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs. The objectives of the Institute for Youth include: technical and scientific support of the Ministry of Education and of the General Secretariat of Youth, preparation of research projects, development and management of National and EU programs. 

Πέμπτη, 21 Απρίλιος, 2011 - 10:01

Supports through its programmes, the research activities of both the country's scientific research institutes and those of its productive industry, focussing on areas that are important for the national economy and for the improvement of the quality of life.

Promotes the transfer and dissemination of advanced technologies throughout the country's productive sector, thus ensuring early utilisation of the results of research activity.

Πέμπτη, 21 Απρίλιος, 2011 - 09:47

Ενισχύει μέσω ανταγωνιστικών Ε & Τ προγραμμάτων, τις ερευνητικές δραστηριότητες των ερευνητικών και παραγωγικών φορέων σε τομείς σημαντικούς για την ελληνική οικονομία και τη βελτίωση της ζωής του πολίτη.

Στηρίζει τη μεταφορά και τη διάχυση προηγμένων τεχνολογιών προς τους παραγωγικούς φορείς της χώρας, επιτυγχάνοντας έτσι την άμεση αξιοποίηση των προϊόντων της έρευνας.

Τρίτη, 19 Απρίλιος, 2011 - 16:33

Corallia is the first organisation established in Greece for the management and development of Innovation Clusters, in specific sectors and regions of the country, aiming at boosting competitiveness, entrepreneurship and innovation, in knowledge-intensive and exports-oriented technology segments, where Greece has the capacity to build a sustainable innovation ecosystem.

Τρίτη, 12 Απρίλιος, 2011 - 20:18

Το Corallia είναι φορέας διαχείρισης και ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών (clusters), δηλαδή ολοκληρωμένων οικοσυστημάτων στα οποία δραστηριοποιούνται συντονισμένα επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, φορείς μεταφοράς τεχνογνωσίας, εμπορικές ή επενδυτικές τράπεζες, κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, επιχειρηματικοί άγγελοι, εθνικές και περιφερειακές αρχές, σε συγκεκριμένους κλάδους και  περιφέρειες της χώρας όπου προϋπάρχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, και πρωτίστως, σε κλάδους έντασης γνώσης, υψηλής τεχνολογίας και εξαγωγικού χαρακτήρα.

Πέμπτη, 31 Μάρτιος, 2011 - 11:01

The Special Secretariat for Digital Planning of the Ministry of Regional Development and Competitiveness is responsible for planning, monitoring and supervising  the Operational Program "Digital Convergence" and  promoting the IT and digital technologies in all sectors of  economic and social activity of the country and the public administration.