Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί

Παρασκευή, 1 Δεκέμβριος, 2017 - 00:00

Τα Κέντρα Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης microSTARS αποτελούν μια πρωτοβουλία του Κέντρου Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ). Το ΚΕΠΑ αποτελεί σημείο αναφοράς στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας μας και έναν από τους πιο καταξιωμένους φορείς διαχείρισης Ευρωπαϊκών Έργων και Προγραμμάτων.

Πέμπτη, 12 Νοέμβριος, 2015 - 01:58

TEst

Τετάρτη, 4 Φεβρουάριος, 2015 - 13:14

Qwner of gym/ taekwondo school (JAE ACADEMY) unversity degree category A recognized by D.O.A.T.A.P in Greece.

interested in finance for outdoor gym and dissabilities programs in my area  MARATHIA BEACH -KOURUTA / AMALIADA-ILIAS/GREECE.

jaeacademy@gmail.com

skype. tkdescobar1

cell phones;- +30 6930943544

Τετάρτη, 30 Απρίλιος, 2014 - 13:50

We partner with pioneering technology companies taking advantage of software, mobile platforms and the web.

Τετάρτη, 20 Φεβρουάριος, 2013 - 00:45

Orama Group is a group of different Business Units. 
UN

Δευτέρα, 16 Μάιος, 2011 - 17:47

The Hellenic Venture Capital & Private Equity association was established on September 2003, as a professional non-profit organization, aiming at promoting and developing the activities of venture capital funds, examining issues of common interest concerning its members as well as protecting their business interests. The association’s members are 18 companies who are all engaged in Greek Venture Capital industry.

Δευτέρα, 16 Μάιος, 2011 - 16:43

Η Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2003 ως αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την προαγωγή και ανάπτυξη της δραστηριότητας των Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών, τη μελέτη ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος των μελών της και την προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της. Μέλη της Ένωσης είναι 18 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των επιχειρηματικών κεφαλαίων.

Τρίτη, 26 Απρίλιος, 2011 - 15:32