Το δέκατο τρίτο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα (Δεκέμβριος 2017)