Προβολή από την Ευρωπαϊκή Πύλη για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. και του ΕΣΔΙΦ 2016-2020 για την επιχειρηματικότητα των γυναικών στη χώρα μας

Business Sector