Πολιτικές και δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών (Ιανουάριος 2017 - Μάρτιος 2018)