Η οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στο επίκεντρο της Διάσκεψης Γυναικών της Ομάδας των G20 (Βερολίνο, 24-26/4/2017)