Ευρωπαϊκή προβολή της δικτύωσης της Γ.Γ.Ι.Φ. υπέρ της γυναικείας επιχειρηματικότητας