Πρόγραμμα-Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα & την Καινοτομία HORIZON 2020

Το πρόγραμμα της ΕΕ «Ορίζοντας 2020» είναι το πρόγραμμα-πλαίσιο για την Έρευνα & την Καινοτομία για την περίοδο 2014-2020.
 
Εστιάζει σε 3 πυλώνες:
 
1.Επιστημονική Αριστεία (Europe Research Council, Future and Emerging Technologies, Marie Curie, Ερευνητικές Υποδομές)
2.Βιομηχανική Υπεροχή (Venture Capital, ICT)
3.Κοινωνικές Προκλήσεις (Υγεία, Ενέργεια, Κοινωνία)
Submission Period: 
Wednesday, 1 January, 2014 - 00:00 to Thursday, 31 December, 2020 - 00:00
Funding Source: 
Funding Type: 
Business Sector: