Πιλοτικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικών Σχεδίων ανέργων ηλικίας 18 έως 29 ετών

Στόχος

Η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών που συνεχίζουν να πλήττονται από την μακρά ύφεση της οικονομικής κρίσης και ιδιαίτερα για αυτούς που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης με κίνδυνο τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται η επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

  • ένταξη/επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας,
  •  ποιοτική αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων (καθοδήγηση /coaching),
  • δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων.

Προϋπολογισμός

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας για τη «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση των Νέων έως 29 ετών του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014 –2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων – «ΠΑΝ». Η χρηματοδότηση ανέρχεται στο ποσό των € 43.400.000.

Σε ποιους απευθύνεται

Άνεργοι ηλικίας 18-29 ετών, οι οποίοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην Πράξη.

Περίοδος Υποβολής

Από 27/1/2020 έως 28/2/2020 (έως 23:59).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 9:00 έως την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 23:59 στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr.

 

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.oaed.gr

Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιμος, 174 56

Τηλ. 11320 (Δε-Πα 8:30-14:30)

 

Total Budget

43400000
Submission Period: 
Monday, 27 January, 2020 - 09:00 to Friday, 28 February, 2020 - 23:45
Funding Type: 
Business Focus: 
Business Sector: