Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης επιχειρήσεων του κλάδου λατομικών ορυκτών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Μεσω του εν λόγω προγράμματος θα επιδοτηθούν Επενδυτικά Σχέδια που αφορούν σε καινοτομία, εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, και που συνδέονται κατ’ αποκλειστικότητα με τον κλάδο των λατομικών ορυκτών (βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και αδρανών υλικών), της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της ΑΜΘ, για τον οποίο έχει πραγματοποιηθεί εργαστήριο επιχειρηματικής ανακάλυψης.

 

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης

Ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eydamth.gr/

Διεύθυνση Ηροδότου 28, 691 00 Κομοτηνή

Τηλ 210 7499100, 213 1310100 Φαξ 210 7700502

κ. Ιωάννης Κεσσανλής, 25313 52332, ikessanlis@mou.gr

Total Budget

3000000
Submission Period: 
Tuesday, 15 May, 2018 - 00:00 to Tuesday, 17 July, 2018 - 00:00
Funding Type: 
Business Focus: